Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki 2024 - Dnia 06 września 2023 roku o godz. 16:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2024 otrzymało do rozdysponowania 55 690 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

 • opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki,

 •  poszerzenie fragmentu drogi gminnej prowadzącej na Zabiele Stara Wieś od skrzyżowania z drogą wojewódzką,

 •  żwirowanie drogi gminnej w Zabiele Zarośle.

 

 

Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki 2023 - Dnia 07 września 2022 roku o godz. 16:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2023 otrzymało do rozdysponowania 48 756 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone w całości na:

 • poszerzanie drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki - zakończenie.

 

 

Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki 2019 - Dnia 25 września o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2019 otrzymało do rozdysponowania 39 209,13 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

 • poszerzanie drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki – dalsza część - 30 000 zł,
 • remont chodnika przy drodze gminnej w Zabiele Stara Wieś - dalsza część - 6000 zł,
 • żwirowanie dróg gminnych: Zabiele Zarośle, od Karczmy w stronę p. Gajdy, od p. Dymczyka do p. Klama - 3209,13 zł (na powyższe żwirowania będą dodatkowo przeznaczone środki gminne).

 

 

Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki 2018 - Dnia 19 września o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2018 otrzymało do rozdysponowania 34 900 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

 • żwirowanie drogi na Zarośla - 2000 zł,
 • żwirowanie drogi prowadzącej z Zabiela Przymiarki w stronę miejscowości Czerwone - 5000 zł,
 • remont chodnika przy drodze gminnej w Zabiele Stara Wieś - 6000 zł,
 • poszerzanie drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki - 21 900 zł.