Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki 2019 - Dnia 25 września o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2019 otrzymało do rozdysponowania 39 209,13 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

 • poszerzanie drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki – dalsza część - 30 000 zł,
 • remont chodnika przy drodze gminnej w Zabiele Stara Wieś - dalsza część - 6000 zł,
 • żwirowanie dróg gminnych: Zabiele Zarośle, od Karczmy w stronę p. Gajdy, od p. Dymczyka do p. Klama - 3209,13 zł (na powyższe żwirowania będą dodatkowo przeznaczone środki gminne).

 

 

Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki 2018 - Dnia 19 września o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2018 otrzymało do rozdysponowania 34 900 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

 • żwirowanie drogi na Zarośla - 2000 zł,
 • żwirowanie drogi prowadzącej z Zabiela Przymiarki w stronę miejscowości Czerwone - 5000 zł,
 • remont chodnika przy drodze gminnej w Zabiele Stara Wieś - 6000 zł,
 • poszerzanie drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki - 21 900 zł.

 

 

Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki 2017 - Dnia 21 września o godz. 19:30 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2017 otrzymało do rozdysponowania 29 100 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

 • dokończenie żwirowania drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi - 12 100 zł,
 • dokończenie poszerzania drogi gminnej prowadzącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do Starej Wsi przy remizie OSP i CKGK - 6 000 zł,
 • zakup uchwytów i flag na słupy w całej miejscowości oraz trzech tablic informacyjnych - 5 000 zł,
 • zakup rur do wymiany starej lini wodociągowej - 6 000 zł.

 

 

Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki w Zabielu - Dnia 21 września 2015 roku o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2016 otrzymało do rozdysponowania 29 800 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

 • żwirowanie drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi - 20 000 zł,
 • zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika od remizy OSP do Starej Wsi - 9 800 zł.