Aktualny tydzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 2021

 

1. XXV Niedziela Zwykła to Międzynarodowy Dzień Środków Oddziaływania Społecznego, dzisiaj też odbywają się dożynki diecezjalne w Łomży, reprezentuje nas delegacja z Zakalenia. Można złożyć ofiary do skarbony na pomoc Afgańczykom. Za tydzień na radio Nadzieja, Bóg zapłać.

2. Spotkanie z rodzicami i dziećmi klas trzecich przed I komunią św. po mszy św. o 11.30.

3. Zapowiedzi: Karolina Pijanowska, panna z par. tut. i Karol Długozima, kawaler z par. św. Anny w Kolnie zapowiedź ostatnia.

4. W minionym tygodniu naszą świątynię sprzątali państwo: Prusinowscy i Florczykowscy, Bóg zapłać! W tym tygodniu proszę p. Szewczyków i Piaskowskich.

 

Poprzedni tydzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 2021

1. XXIV Niedziela Zwykła, dzisiaj dzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Marii Czackiej, możemy zatem od dzisiaj zanosić modlitwy do Boga za ich wstawiennictwem. Dzisiaj ofiary do skarbony na KUL i cele edukacyjne diecezji, Bóg zapłać, za tydzień ofiary do skarbony na pomoc Afgańczykom.

2. Spotkanie organizacyjne przed sakramentem bierzmowania po mszy św. o 11.30, zapraszam kandydatów czyli uczniów klas VIII i I szkół średnich, a także osoby starsze, które jeszcze nie przystąpiły do tego sakramentu. W przyszłą niedzielę też po mszy św. o 11.30 spotkanie z rodzicami i dziećmi klas trzecich przed I komunią św.

3. Jutro o godz. 16 odbędzie się w remizie spotkanie w związku z podziałem funduszu sołeckiego, wyszła propozycja aby część przeznaczyć na wymianę sypiących się drewnianych przęseł ogrodzenia parkingu przed kościołem, który prawnie należy do gminy, na przęsła metalowe, ale potrzebne będzie przegłosowanie tej sprawy na zebraniu, do udziału w którym zachęcam parafian.

4. Zapowiedzi: Konrad Bazydło, kaw. z par. tut. i Patrycja Wolanowska, panna z par. św. Wojciecha w Porytem, zapowiedź ostatnia; Karolina Pijanowska, panna z par. tut. i Karol Długozima, kawaler z par. św Anny w Kolnie zapowiedź pierwsza.

5. W minionym tygodniu naszą świątynię sprzątali państwo: Ptak i Góralczyk, Bóg zapłać! W tym tygodniu proszę p. Prusinowskich i Florczykowskich. Serdecznie dziękuje też paniom, które ozdobiły obraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego z racji wyniesienia go na ołtarze.


Komunikat

dotyczący diecezjalnego dziękczynienia za plony

Niedziela, 19 września 2021 r.

            Wydział Duszpasterstwa Ogólnego informuje że tegoroczne, ogólnopolskie dożynki odbędą się na Jasnej Górze w dniach 4 - 5 września br. Uroczysta Msza św. dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych będzie odprawiona w niedzielę dnia 5 września br. o godz. 11:00 przed Szczytem Jasnogórskim.

            Diecezjalne dożynki natomiast odbędą się w niedzielę 19 września 2021 r. w Katedrze łomżyńskiej i będą połączone z dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. W tym dniu będzie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej pobyt w Łomży młodego Stefana Wyszyńskiego.

            Do udziału w dożynkach zapraszamy wszystkich wiernych, szczególnie rolników oraz osoby i instytucje związane z rolnictwem. Pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, chcemy dziękować Bogu za tegoroczne zbiory z naszych pól, ogrodów i sadów oraz modlić się w intencji rolników i osób związanych z rolnictwem. Pragniemy także podziękować za życie i posługę wyniesionego do chwały ołtarzy Prymasa Tysiąclecia.

            Biskup Łomżyński zobowiązuje duszpasterzy ze wszystkich parafii naszej Diecezji, także miejskich, do zorganizowania i wysłania na dożynki diecezjalne do Łomży delegacji z wieńcem dożynkowym i darem ołtarza oraz zorganizowania grupy wiernych do wzięcia udziału w tej uroczystości. Z parafii miejskich, w których nie ma rolników, delegaci, np. działkowcy, zamiast wieńca, mogą nieść kosz owoców, warzyw i kwiatów oraz innych wytworów pracy rąk ludzkich. 

 Ramowy program uroczystości:

10:00 delegacje poszczególnych parafii gromadzą się z wieńcami i darem ołtarza na placu przy katedrze. W tym czasie zgłaszają się także w sekretariacie dożynek.

12:00 - Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego. Księża, którzy chcą wziąć udział w koncelebrze,  biorą ze sobą szaty liturgiczne (albę i białą stułę).

Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o podanie do wiadomości wiernych niniejszego Komunikatu, wysłanie delegacji z wieńcem na Dożynki oraz zachęcenie wiernych, zwłaszcza rolników, do wzięcia udziału w uroczystościach dziękczynnych za plony i beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny


 

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? Na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników. Obowiązuje zasada: 1,5 metry dystansu albo  obowiązek zakrywania ust i nosa.

Od 27 marca 2021 nowe zasady: Limit osób biorących udział w uroczystościach religijnych wynosi jedną osobę na 20 m2.

Zasady przebywania w świątyni w czasie pandemii:  maksymalnie 20 osób, w maseczkach, zachowując odstępy miedzy sobą, pozostałe osoby, chcące uczestniczyć w nabożeństwie, muszą pozostać na zewnątrz, również zachowując powyższe normy.

Od 24 października 2020 nowe zasady: Limit osób biorących udział w uroczystościach religijnych wynosi jedną osobę na 7 m2.

 

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Jeżeli wydarzenie o charakterze religijnym odbywa się na zewnątrz, obowiązuje zasada 1,5 m dystansu lub obowiązek zakrywania ust i nosa.

Obowiązuje do: odwołania.