Władze

  • Andrzej Sekściński – prezes – gospodarz OSP, 
  • Karol Podlaski – naczelnik – wiceprezes OSP,
  • Tadeusz Góralczyk – wiceprezes OSP, 
  • Władysław Kowalczyk – wiceprezes OSP,
  • Rafał Piwowarski – skarbnik OSP, 
  • Bartłomiej Rogiński – z-ca naczelnika OSP, 
  • Jan Pieklik – sekretarz OSP. 

Komisja rewizyjna

  • Marek Bazydło – przewodniczący 
  • Krzysztof Najda – z-ca przewodniczącego, 
  • Franciszek Góralczyk – członek. 

 

Zebranie wyborcze przeprowadzone 28 stycznia 2016 roku