Żołnierze Polski Walczącej w latach 1939-1947 z Zabiela: 
Lp.Nazwisko i imięData ur.O osobie
1. Bajno Franciszek, s. Bolesława 1941-01-29 ps.,,Mały'' w konspiracji od 1939r. SZP-ZWZ-AK, żołnierz 8 komp. 3 bat.
2. Banach Henryk, s. Bronisława 1924-05-15  ps.,,Ryba'', w AK od maja 1944r., później AKO, WiN
3. Bazydło Antoni, s.Feliksa  1918-06-16 ps.,,Lew'' w AK od 1944r., później AKO, WiN, d-ca plutonu 17 komp. 2 bat.
4. Chiliński Edward, s. Telesfora 1924-03-20 ps.,,Kruk'', w AK od 1942r.
5. Długozima Antoni, s. Władysława 1909-02-02 ps.,,Łabędź'', podoficer zawodowy, od marca 1944r., instruktor SPRP, k-dt placówki nr.12 obwodu, ppor.
6. Gugnacka Czesława, c. Adama 1920-07-25 ps.,,Stokrotka'', w konsp. 1941r., później AK 1942r., sanitariuszka
7. Gugnacki Józef, s. Stanisława 1915-03-12 w konsp. od 1939r. z-ca d-cy 8 komp.
8. Korzep Władysław, s. Józefa 1912-01-09 ps.,,Kłos'' ukończył szkołę podoficerską, kapral
9. Kowalewski Bronisław, s. Waldemara 1902-10-21 ps,,Kora'' konsp. 1940r., AK 1942r., oficer śledczy żandarmerii okręgu i obwodu AK Łomża, d-ca patrolu egzekucyjnego
10. Kuliś Czesław, s. Franciszka 1920-02-20 ps,,Jastrząb'' AK 1943r.
11. Malinowski Leopold, s. Jana 1895-08-14 AK 1943r.
12. Miłosek Stanisław, s. Bronisława 1909-01-27 ps.,,Dąb'', konsp. 1939r.
13. Miłosek Stanisław, s. Pawła 1901-02-02 ps.,,Kościuszko'' ZWZ 1941r., aresztowany 21.01.1952r., WSR 8 lat więzienia
14. Modzelewski Antoni, s. Stanisława 1920-03-15 ps.,,Dzik''
15. Najda Stanisław, s.Antoniego 1921-07-23 ps.,,Piotr Skarga'' AK 1943r.
16. Piekarski Franciszek, s. Władysława 1908-11-24 ps.,,Wilk''
17. Podeszwik Józef, s. Stanisława 1923-05-30 ps.,,Klon'', konsp. 1940r., d-ca drużyny
18. Podeszwik Kazimierz, s. Albina 1914-02-14 ZWZ 1940r.
19. Podeszwik Władysław, s. Albina 1909-10-20 ps.,,Lis''
20. Rainko Antoni, s. Antoniego 1911-12-18 -
21. Rainko Czesław, s. Antoniego 1908-09-09 ps.,,Rydwan'' AK 1943r.
22. Rainko Stanisław, s. Antoniego 1916-10-20 ps.,,Kołczan''
23. Ruchała Józef, s. Antoniego 1913-03-20 ps.,,Niedźwiedź''
24. Sekściński Henryk, s. Franciszka 1924-11-11 szeregowy
25. Wielbut Bronisław, s. Franciszka 1904-03-04 ps.,,Dąb'', AK 1942r., podoficer zaopatrzeniowy 17 komp. sierżant
26 Zawalich Antoni, s. Bronisława 1925-07-15 ps.,,Zachodni'' konsp. 1941r.
27. Zawalich Bronisław, s. Franciszka 1897-10-12 ps.,,Wysocki''