Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki 2018 - Dnia 19 września o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2018 otrzymało do rozdysponowania 34 900 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

  • żwirowanie drogi na Zarośla - 2000 zł,
  • żwirowanie drogi prowadzącej z Zabiela Przymiarki w stronę miejscowości Czerwone - 5000 zł,
  • remont chodnika przy drodze gminnej w Zabiele Stara Wieś - 6000 zł,
  • poszerzanie drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki - 21 900 zł.

 

 

Realizacja funduszu

Remont chodnika na Starej Wsi - remont chodnika przy drodze gminnej w Zabiele Stara Wieś

  • żwirowanie drogi na Zarośla,
  • żwirowanie drogi prowadzącej z Zabiela Przymiarki w stronę miejscowości Czerwone,
  • poszerzanie drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki, poniżej zdjęcia w trakcie prac

Fundusz sołecki zrealizowany