Nr. uniwersalny

112

 

Policja

997

Straż pożarna

998

Pogotowie Ratunkowe

999

 

Pogotowie Energetyczne

991

Pogotowie Gazowe

992