Zabiele
Województwo Podlaskie
Powiat Kolneński
Gmina Kolno
Sołtys Stanisław Rogiński
Położenie 53°23'21"N; 21° 51'46" E
Liczba ludności 954
Strefa numeracyjna 0-86
Kod pocztowy 18-500 Kolno
Tablice rejestracyjne BKL
Klub sportowy Mgła Zabiele

   Wieś Zabiele położona jest w zachodniej części gminy Kolno, w powiecie kolneńskim, w granicach administracyjnych województwa podlaskiego. Wieś jest położona przy drodze wojewódzkiej nr. 647, która łączy miasto Kolno z miejscowością Myszyniec.

   Miejscowość graniczy z sołectwami: Borkowo, Janowo, Czerwone, Niksowizna, Kolimagi, Waszki, Kozioł, miasto Kolno oraz Ptaki i Dudy Nadrzeczne w gminie Turośl.

Zobacz mapę satelitarną Zabiela na Zumi

Zobacz mapę Zabiela

 

Mapa Zabiela

Nazwa miejscowości

  1. W dokumentach średniowiecznych pobliskie bagno u ujścia Łabny do Skrody nazywano Łosiowa Biel. Wieś położona za tym bagnem została nazwana Zabiele.
  2. Według opowieści nazwa wsi Zabiele wywodzi się stąd, że przez wieś przepływa niewielki strumyk przy którym kobiety zabielały tkaniny które potem suszyły na słońcu.
  3. Według drugiej hipotezy nazwa miejscowości pochodzi od tego, że kiedyś wieś często była spowita gęstą mgłą, z powodu bliskości bagien. Mieszkańcy jadący do Zabiela mawiali jadę za biele gdzie biele oznaczało właśnie mgłę. 

Rzeźba terenu

 Teren sołectwa Zabiele położony jest 110-130 m n.p.m. Jest to przeważnie teren wyżynno - nizinny. Spadki terenu nie przekraczają na ogół 5%.

Zasoby mineralne i gleby

   Na terenie sołectwa nie występują udokumentowane zasoby mineralne. Przeważają gleby klasy IV. Najpowszechniej występującymi utworami powierzchniowymi są piaski i gliny zwałowe. Teren sołectwa nie należy do atrakcyjnych pod względem perspektyw surowcowych i mineralnych.

Gospodarka i przemysł

   Rolnictwo głównie jest nastawione na produkcję mleka. W uprawach przeważa kukurydza na kiszonkę, zboża oraz użytki zielone.