Zebranie fundusz sołecki 2018

   Dnia 19 września o godz. 19:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Jan Pieklik, radny z Zabiela otwierając zebranie wiejskie przedstawił jego plan. Informacje o korzyściach płynących z funduszu sołeckiego oraz jego realizacji w 2017 roku w Gminie Kolno przybliżył wójt Gminy Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2018 otrzymało do rozdysponowania 34 900 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

- żwirowanie drogi na Zarośla - 2000 zł,

- żwirowanie drogi prowadzącej z Zabiela Przymiarki w stronę miejscowości Czerwone - 5000 zł,

- remont chodnika przy drodze gminnej w Zabiele Stara Wieś - 6000 zł,

- poszerzanie drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki - 21 900 zł.

Po głosowaniu był czas na własne pytania i dyskusję. Na tym zebranie wiejskie zakończono.