b_250_200_16777215_00_images_stories_2015_fundusz-solecki.jpg

   Dnia 7 września 2022 roku o godz. 16:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Stanisław Rogiński, sołtys Zabiela otwierając zebranie wiejskie przedstawił jego plan. Informacje o korzyściach płynących z funduszu sołeckiego oraz jego realizacji w 2022 roku w Gminie Kolno przybliżył wójt Gminy Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski. Przekazał także, że zostało pokruszone kruszywo i będzie ono przy współpracy mieszkańców rozwożone na utwardzanie dróg. Wspomniał również o projekcie budowy ścieżki rowerowej z Kolna do Zabiela w miejscu przebiegu dawnej kolejki wąskotorowej.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2023 otrzymało do rozdysponowania 48 756 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone w całości na dokończenie poszerzania drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki. Ustalono także, że brakująca część pobocza na Starej Wsi od państwa Madrak do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 647 zostanie dokończona ze środków gminnych.

Po głosowaniu był czas na własne pytania i dyskusję. Na tym zebranie wiejskie zakończono.