Przeznaczenie środków z funduszu

Fundusz sołecki 2017 - Dnia 21 września o godz. 19:30 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2017 otrzymało do rozdysponowania 29 100 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

  • dokończenie żwirowania drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi - 12 100 zł,
  • dokończenie poszerzania drogi gminnej prowadzącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do Starej Wsi przy remizie OSP i CKGK - 6 000 zł,
  • zakup uchwytów i flag na słupy w całej miejscowości oraz trzech tablic informacyjnych - 5 000 zł,
  • zakup rur do wymiany starej lini wodociągowej - 6 000 zł.

 

 

Realizacja funduszu

Realizacja funduszu sołeckiego w Zabielu 2017 - zakończenie poszerzania drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do Starej Wsi przy remizie OSP i CKGK oraz żwirowanie drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi

---------

  • dokończenie żwirowania drogi dojazdowej na łąki prowadzącej ze Starej Wsi,
  • zakup uchwytów i flag na słupy w całej miejscowości oraz trzech tablic informacyjnych,
  • zakup rur do wymiany starej lini wodociągowej.

Fundusz sołecki zrealizowany