auto osp zabiele 2018 volvo FL44R 4x4

   Jednostka OSP w Zabielu ma sprzęt, który pozwala na działania w każdej kryzysowej sytuacji. Posiada samochód ratowniczo gaśniczy typu średniego GBA 3/16 na podwoziu  Volvo FL 44R 4x4, który wyposażony jest w sprzęt ratownictwa technicznego i drogowego oraz agregat prądotwórczy. Dysponuje pompami pływającą i szlamową, motopompą PO5 M8/8 oraz Tohatsu o wydajności 1800 l/min, a także zestawem ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną ze stabilizacją głowy, opatrunkami na oparzenia oraz szynami Kramera. Strażacy mają zapewnioną potrzebną im ochronę w czasie akcji w postaci hełmów nowej generacji typu Vulcan i ubrań bojowych, a także sprzętu łącznościowego. Należy wymienić też piły do drewna, betonu i stali, aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu i sprzęt oświetleniowy.

Poprzedni samochód: samochód pożarniczy typu średniego GBA 2,6/16 marki Mercedes 1019AF