Na posesji pana Stanisława Długozimy znajduje się jedyny w Zabielu pomnik przyrody. Jest to jabłoń dzika, która liczy już sobie ponad 200 lat. 

Jej obwód wynosi 130 cm, a wysokość 11m. Objęta ona została ochroną 31 grudnia 1983r. Od tej pory często odwiedzają ją dzieci z nauczycielami ze szkoły w Zabielu, aby na własne oczy zobaczyć ten wspaniały i sędziwy okaz natury.  

 Pomnik przyrody - dzika jabłoń u pana Stanisława Długozimy w Zabielu  Pomnik przyrody - dzika jabłoń u pana Stanisława Długozimy w Zabielu