Różnorodność siedlisk i zespołów roślinnych, rozległe kompleksy leśne, moczary, doliny rzeczne sprzyjają bogactwu świata zwierząt. Występuje tu ponad 60 gatunków ssaków, ponad 260 gatunków ptaków, 7 gatunków gadów, 12 gatunków płazów, 27 gatunków ryb oraz ponad 9000 gatunków owadów. Na uwagę zasługuje również największy przedstawiciel gryzoni, jakim jest bóbr - Caston fiber. Spośród świata zwierząt wyróżnia się grupa ptaków. Występują tu ptaki rzadkie bądź zagrożone wyginięciem w skali kraju a nawet Europy (głuszec - Tetrao urogallus, cietrzew - Lyrurus tetrix, rybołów - Pandion haliateus, wodniczka - Acrocephalus paludicola). Możemy się także poszczycić dużą populacją bociana białego - Ciconia ciconia. 

Zwierzęta naszych okolic