Założenie OSP - 1927 r.

Remiza OSP Zabiele

   Po zakończeniu I wojny światowej weterani walk niepodległościowych, mieszkańcy miejscowości Zabiele przy udziale samorządu Gminy Czerwone utworzyli w 1927 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Zabielu. Inicjatorami założenia straży byli: Bajkowski Antoni – sekretarz Gminy Czerwone, Podeszwik Władysław, Muzyk Stanisław, Ptak Władysław, Grzech Stanisław, Sielawa Antoni, Pan Szeszo i inni. Widzieli oni potrzebę zorganizowania straży, gdyż wieś była o zwartej, palnej zabudowie, a pożary zbierały niekiedy swoje okrutne żniwo.

   Pierwszy oddział strażacki liczył około 20 osób. Za pieniądze zebrane ze społecznych datek i pomocy gminy zakupiono podstawowy sprzęt gaśniczy, tj. przenośną ręczną sikawkę, wóz dwukołowy i trąbkę. Pomieszczenie na sprzęt udostępnił pan Piekarski Franciszek w spichrzu.

   Po II wojnie światowej strażacy zorganizowali się, przywieźli drzewo z lasu, sami zrobili szopę na sprzęt i mieli już własne pomieszczenie, które służyło im do 1971 roku.

 

Budowa nowej strażnicy - 1971 r.

Budowa Remizy OSP w latach 1971-73

   W 1971 roku z inicjatywy strażaków przygotowano zbiórkę pieniędzy od miejscowej ludności na budowę nowej remizy strażackiej. Wsparcie finansowe otrzymano również od Urzędu Gminy w Kolnie i rozpoczęto budowę obecnej do dnia dzisiejszego remizy. W tym czasie komendantem OSP oraz majstrem budowy był Wacław Sekściński. Wszyscy strażacy przy budowie remizy pracowali w czynie społecznym. Do budowy włączyła się cała wieś, ponieważ widziała potrzebę istnienia straży. W 1973 r. 22 lipca nową strażnicę oddano do użytku.

   Obiekt ten służy nie tylko dla potrzeb straży, lecz także dla mieszkańców. Odbywały się tu przedstawienia organizowane przez strażaków, spotkania z ciekawymi ludźmi, występy estradowe a także wesela i zabawy ludowe.

   Wszyscy strażacy kosztem wielu wyrzeczeń systematycznie uczestniczyli w szkoleniach i ćwiczeniach strażackich. Często wyjeżdżali na kursy do Ełku, Czartorii, Kolna a nawet do Warszawy. Brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych gdzie zajmowali czołowe miejsca.

   Dzięki działalności i zaangażowaniu naszych strażaków ochotników jednostka otrzymywała coraz nowocześniejszy sprzęt gaśniczy i pojazdy. Na początku był to samochód Żuk, po 4 latach samochód STAR 25, później STAR 66 i Żuk.

   W latach 90-tych XX wieku władze i działalność OSP przejęło nowe pokolenie, które ożywiło działalność tej jednostki. Wyszkoliło młodych strażaków, zorganizowało dwie drużyny młodzieżowe chłopięce i rozwijało jednostkę z roku na rok.

80-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu

   Z okazji obchodów 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbyły się 27 maja 2007 roku został ufundowany przez mieszkańców miejscowości sztandar dla OSP Zabiele. Przez okres tych 80 lat było wielu ludzi, którzy szczególnie zasłużyli się dla dobra tej jednostki. Nie sposób wymienić wszystkich, ale należy wymienić druhów takich jak: Najda Stanisław, Podeszwik Władysław, Góralczyk Antoni, Muzyk Stanisław, Ptak Władysław, Grzech Stanisław, Sielawa Antoni, Najda Antoni, Sekściński Wacław, Rainko Czesław, Przytuła Arkadiusz, Miłosek Władysław, Pisiak Jan, Zduńczyk Antoni, Szeszo i inni.

   Do druhów honorowych, którzy dożyli dnia 27 maja 2007 roku należą: Korzep Bronisław, Podsiad Antoni, Paliwoda Antoni syn Stanisława, Paliwoda Antoni syn Aleksandra, Chaberek Jan, Pietruszka Feliks, Bajno Stanisław i Bajno Józef.

   Strażacy z Zabiela biorą co roku czynny udział w obchodach Bożego Ciała, pełnią straż przy Grobie Pańskim i włączają się do obchodów niepodległościowych.

   Na dzień 27 maja 2007 roku OSP Zabiele liczyło 28 członków czynnych, 8 honorowych i 10 młodzieży. Niektórzy druhowie posiadali także wyszkolenie medyczne.

 

Nowy wóz strażacki - 2008 r.

b_250_200_16777215_00_images_stories_osp_woz_bojowy_2013.jpg

   W 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Jest to samochód pożarniczy typu średniego GBA 2,6/16 marki Mercedes 1019AF. Samochód wyposażony jest w sprzęt ratownictwa technicznego i agregat prądotwórczy. Uroczyste przekazanie pojazdu strażakom wraz z poświęceniem odbyło się 31.08.2008 roku w trakcie Dożynek Gminnych.

 

Dzień Strażaka - 3.05.2009 r.

   Dnia 3 maja 2009 obchodzony w Zabielu był Dzień Strażaka w czasie którego przysięgę złożyli członkowie drużyny młodzieżowej chłopięcej oraz pierwszej w historii OSP Zabiele i Gminy Kolno drużyny młodzieżowej dziewczęcej.

 

Dzień integracyjny - 31.05.2009 r.

Dzień integracyjny - 31.05.2009 r.

   Dnia 31 maja 2009 roku w ramach Dnia integracyjnego odbyły się na boisku szkolnym przy ZSS w Zabielu pokazy strażackie.

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z gminy Kolno - 13.09.2009 r.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z gminy Kolno - 13.09.2009 r.

   13 września 2009 roku w Koźle odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kolno. Męska drużyna pożarnicza strażaków z Zabiela zajęła 2 miejsce, młodzieżowa chłopięca również 2 miejsce, a kobieca drużyna pożarnicza 1 miejsce.

 

Sprzęt ratownictwa medycznego - 17.11.2009 r.

Sprzęt ratownictwa medycznego - 17.11.2009 r.

   W dniu 17 listopada 2009 r. przed remizą OSP w Zabielu odbyło się uroczyste przekazanie dla naszej jednostki specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego w skład którego wchodzi: deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy, zestaw opatrunkowy na oparzenia oraz zestaw szyn Kramera.

 

OSP Zabiele w KSRG - 01.2010 r.

OSP Zabiele w KSRG

   Od początku stycznia 2010r. OSP w Zabielu jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Strażacy ochotnicy z Zabiela często uczestniczą w akcjach związanych z wypadkami na drogach. Jednostka położona jest przy drodze wojewódzkiej nr  647 Stawiski – Kolno – Myszyniec . W pobliżu jest droga krajowa nr 63, którą szczególnie w sezonie wakacyjnym tłum kierowców jedzie na Mazury. Na terenie działania OSP w Zabielu jest też rzeka Pisa i dużo lasów. Włączenie tej jednostki do KSRG  to nie tylko prestiż, ale też szansa na rozwój – szkolenia i pozyskanie nowego sprzętu.

   W 2010 roku szeregach OSP Zabiele było 35 druhów, z czego sześciu przeszkolonych w zakresie ratownictwa medycznego, czterech posiadających uprawnienia do używania aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych i dwóch  ratowników – nurków po kursie podstawowym. Przy OSP w Zabielu działa chłopięca drużyna młodzieżowa licząca 10 członków, ale też jedyna w gminie dziewczęca drużyna młodzieżowa OSP.

 

6 Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę - 24.04.2010 r.

6 Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę - 24.04.2010 r.

   Strażacy z Zabiela dnia 24 kwietnia 2010 roku uczestniczyli po raz pierwszy w 6 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków do Częstochowy na Jasną Górę. Wybrali się oni tam by podziękować za opiekę nad służbą.

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - 3.02.2011 r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - 3.02.2011 r.

   Dnia 3 lutego 2011 roku odbyło się w Remizie OSP w Zabielu zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności za rok 2010 i udzieleniu absolutorium zarządowi został wyłoniony nowy zarząd OSP Zabiele.

 • Andrzej Sekściński – prezes – gospodarz OSP,
 • Tadeusz Góralczyk – naczelnik – wiceprezes OSP,
 • Rafał Piwowarski – wiceprezes OSP,
 • Marek Bazydło – skarbnik OSP,
 • Władysław Kowalczyk – z-ca naczelnika OSP,
 • Jan Pieklik – sekretarz OSP.

Komisja rewizyjna w składzie:

 • Jerzy Góralczyk – przewodniczący
 • Krzysztof Najda – z-ca przewodniczącego,
 • Franciszek Góralczyk – członek.

 

Otwarcie wyremontowanej i rozbudowanej Remizy OSP Zabiele - 23.09.2012 r.

Otwarcie wyremontowanej i rozbudowanej Remizy OSP Zabiele - 23.09.2012 r.

   W niedzielę 23 września 2012 roku doszło do otwarcia i oddania do użytku wyremontowanej i rozbudowanej Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu oraz Centrum Kulturalno-Rozrywkowego w Zabielu. Obiekt zmodernizowano dzięki wsparciu unijnemu w ramach PROW na lata 2007-2013.

 

Jubileusz 86-lecia OSP Zabiele - 12.05.2013 r.

Jubileusz 86-lecia OSP Zabiele - 12.05.2013 r.

   Dnia 12 maja 2013 roku OSP Zabiele obchodziła jubileusz 86-lecia.

 

Festyn Rodzinny - 2.06.2013 r.

Festyn Rodzinny - 2.06.2013 r.

   2 czerwca 2013 roku podczas Festynu Rodzinnego strażacy z OSP Zabiele pod kierunkiem dh. Władysława Kowalczyka przygotowali krótki pokaz ratownictwa medycznego oraz kilka praktycznych porad z tego zakresu. Można było też obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego.

 

Maj 2013

Jubileusz 86-lecia OSP Zabiele - 12.05.2013 r.

   Na dzień 12.05.2013r. OSP Zabiele liczyło 37 członków czynnych, 7 honorowych, 10 młodzieżowej drużyny chłopięcej oraz 12 żeńskiej drużyny pożarniczej.

Spotkanie Pokoleń - Dożynki 2013 – 600 lecie Zabiela – 25.08.2013

Pamiątkowa tablica 600 lecie Zabiela   Dnia 25 sierpnia 2013 r. odbyły się dożynki gminne w Zabielu na placu przy szkole w Zabielu. Dożynki połączone zostały z 600 rocznicą pierwszej wzmianki o Zabielu. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był radny Zabiela Jan Pieklik. Z tej okazji wydano folder o naszej miejscowości i odsłonięto pamiątkową tablicę, która została umieszczona na kamieniu przed budynkiem Centrum Kultury w Zabielu. Tablicę ufundował Jan Paliwoda z Chicago, natomiast kamień dowiózł Marek Filipkowski z Zabiela. 

Pożar w lesie - ćwiczenia – 09.2013

Ćwiczenia Pożar w lesie - www.gminakolno.pl   We wrześniu 2013 roku OSP Zabiele wraz z pozostałymi jednostkami OSP z Gminy Kolno uczestniczyło w ćwiczeniach polegających na gaszeniu dużego obszaru leśnego. Strażacy ochotnicy z OSP Lachowo, Borkowo, Janowo, Wykowo, Kumelsk, Zabiele, Czerwone, Łosewo i Zaskrodzie ćwiczyli na obiekcie Lasów Państwowych Leśnictwa Łacha. Ćwiczenia doskonalące działalność jednostek OSP z Gminy Kolno polegały na gaszeniu obszarów leśnych o dużych rozmiarach. Wykorzystano sprzęt, jaki posiadają na swoim wyposażeniu strażacy. Ćwiczono podanie wody gaśniczej na duże odległości. W trakcie ćwiczeń wykorzystano trzy systemy podawania wody na odległość: przepompowywanie, przetłaczanie z jednego sprzętu na drugi oraz dowożenie. Wodę podawano z rzeki Pisy na odległość prawie 2 km. Ćwiczenia wykonywano w trudnych warunkach terenowych i pogodowych, ale cel został osiągnięty, a strażacy i sprzęt sprawdzili się wzorowo.

Jesienne ćwiczenia OSP Zabiele – 10.11.2013

Jesienne ćwiczenia OSP Zabiele - Pompa pływająca Niagara   Dnia 10 listopada 2013 r. odbyły się ćwiczenia pożarnicze OSP w Zabielu. Celem ćwiczeń było doskonalenie budowy, rozwijania i zabezpieczania linii gaśniczych i ssawnych przy użyciu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OSP, tj. węży tłocznych, ssawnych, armatury wodnej i sprzętu silnikowego, tj. samochodu GBA 2,6/16, Motopompy TOHATSU, pompy pływającej Niagara, motopompy szlamowej, zasysacza inżektorowego. W czasie ćwiczeń zwracano szczególną uwagę na zasady BHP. Ćwiczenia te były sprawdzeniem sprzętu przed zimą i doskonaleniem umiejętności ratowników.

Kurs dla operatorów pilarzy do drewna – 03.2014

Kurs pilarzy - Fot. www.gminakolno.pl   Strażacy z OSP Zabiele uczestniczyli w kursie dla operatorów pilarzy do drewna. Zajęcia praktyczne odbyły się w Leśnictwie Lachowo. Kurs dla 20 strażaków sfinansowała w większości gmina Kolno, strażacy pokrywali niewielką częściową dopłatę. Umiejętności zdobyte w trakcie kursu przydadzą się nie tylko w trakcie działań podejmowanych przez strażaków ochotników, ale też w gospodarstwach domowych. Jak większość szkoleń tak i to składało się z części teoretycznej i praktycznej. Strażacy m.in. ćwiczyli sposoby pracy z pilarką, poznali techniki ścinki drzew. Po zakończeniu szkolenia każdy strażak wie już jak należy nacinać drzewo, by położyło się w określonym kierunku. Szkolenie prowadziła firma Godlas z powiatu zambrowskiego.

Festyn Rodzinny 2014 – 8.06.2014

Festyn Rodzinny 2014   Dnia 8 czerwca już piąty raz w Zabielu zorganizowany został festyn rodzinny. Strażacy z OSP Zabiele przeprowadzili konkursy sprawnościowe dla dzieci a także dorosłych.

Noc Świętojańska w Koźle 2014 – 22.06.2014

Noc Świętojańska w Koźle 2014   Podczas imprezy „Noc Świętojańska w Koźle” strażacy z OSP Zabiele przygotowali i przeprowadzili różne konkursy pożarnicze.

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków OSP – 27.03.2015

 Druhowie z OSP w czasie szkolenia | Fot. KP PSP Kolno   W dniu 27.03.2015r. zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym, trwające od 23.03.2015r. szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

   W szkoleniu uczestniczyło łącznie 31 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu kolneńskiego. Zajęcia teoretyczne odbywały się siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kolnie, realizowane w formie prezentacji multimedialnych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie zajęć kursanci poznali między innymi budowę pojazdów, hydrauliczne urządzenia ratownicze, organizację akcji ratownictwa technicznego na drogach, metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów oraz postępowanie w czasie akcji, w których mogą występować substancje niebezpieczne. Zajęcia praktyczne dotyczyły pracy zestawami hydraulicznymi oraz sposobu uwalniania osób uwięzionych w pojazdach. Zrealizowano je, dzięki uprzejmości właściciela „Stacji Auto Złomu i Mechaniki Pojazdowej” w Kolnie przy ulicy Kolejowej.

   Podczas trwania kursu druhowie wykazali się dużym zaangażowaniem co skutkowało zadawaniem wielu merytorycznych pytań związanych z wydobywaniem osób uwięzionych z zakleszczonych pojazdów. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyli wszyscy druhowie uczestniczący w kursie.

Pozimowe ćwiczenia OSP ZabielePozimowe ćwiczenia OSP Zabiele – 19.04.2015

   19 kwietnia 2015 roku OSP Zabiele przeprowadziło ćwiczenia doskonalające i sprawdzanie sprzętu po okresie zimowym.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę – 26.04.2015

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę   Dnia 26 kwietnia 2015 roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu uczestniczyli w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. Wybrali się tam aby z innymi strażakami z całej Polski podziękować Matce Bożej za opiekę nad służbą.

Święto strażaków – 03.05.2015

Święto strażaków   W niedzielę 3 maja o godz. 12:30 w kościele parafialnym pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków z Zabiela. Tego dnia obchodzono święto NMP Królowej Polski i zarazem odpust w naszej parafii. Po Mszy Św. odbyła się Procesja Eucharystyczna wokół kościoła, kończąca adorację Najświętszego Sakramentu.

Festyn Rodzinny 2015 – 31.05.2015

Festyn Rodzinny 2015   31 maja 2015 roku odbył się Festyn Rodzinny. Jedni strażacy z OSP w Zabielu dla zebranych gości grillowali kiełbaski i rozdawali chleb ze smalcem i ogórki małosolne, zaś drudzy organizowali konkurencje sprawnościowe. Każdy, bez względu na wiek i płeć mógł zmierzyć się w strzelaniu z łuku i paintball’u, wystartować w wyścigu na szczudłach, spróbować rzucić jak najdalej beretem oraz wziąć udział w konkursie przeciągania liny. Do każdej konkurencji było wielu chętnych, a wszyscy uczestnicy częstowani byli słodyczami.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - Kozioł 2015 – 14.06.2015

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - Kozioł 2015   Dnia 14.06.2015r. w Koźle odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kolno. Zawody rozegrane zostały w konkurencji sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Męska drużyna pożarnicza OSP Zabiele zajęła 2 miejsce, natomiast kobieca drużyna pożarnicza oraz młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopięca zajęły 1 miejsce.

Wizyta MDP w PSP Kolno – 25.06.2015

 Wizyta MDP w PSP Kolno   Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Zabiele dnia 25 czerwca odwiedziła Państwową Straż Pożarną w Kolnie, dzięki uprzejmości Komendanta powiatowego PSP. Młodzież zapoznała się ze specyfiką pracy strażaka i ze sprzętem, który jest na wyposażeniu straży. Młodzi strażacy wrócili do domu zadowoleni z wyjazdu.

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Kolneńskiego – 27.09.2015

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Powiatu Kolneńskiego Fot. Kamil Jarzyło, Adrian Chutkowski   W niedzielę 27 września 2015r. na terenie boiska sportowego w Turośli odbyły się VIII Powiatowe zawody sportowo pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolneńskiego.

   W zawodach wzięło udział 18 drużyn reprezentujących poszczególne gminy, w tym 13 drużyn z grupy „A” (męska drużyna pożarnicza), 2 drużyny z grupy „C” (kobieca drużyna pożarnicza) oraz  3 młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopięce.

OSP Zabiele - Kobieca Drużyna Pożarnicza Fot. Kamil Jarzyło, Adrian Chutkowski Zawody rozegrane zostały w konkurencji sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Imprezę patronatem objął Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko.

Męska drużyna pożarnicza OSP Zabiele zajęła 7 miejsce, kobieca drużyna pożarnicza zajęła 2 miejsce, zaś młodzieżowa drużyna pożarnicza 3 miejsce.

 

Przekazanie narzędzi ratowniczych dla potrzeb OSP Zabiele – 11.11.2015

Przekazanie narzędzi ratowniczych dla potrzeb OSP Zabiele - 11.11.2015   11 listopada 2015r. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno wraz z Antonim Lewandowskim, komendantem M-G ZOSP w Kolnie przekazali zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla potrzeb OSP Zabiele.

Ćwiczenia MDP z pierwszej pomocy – 29.12.2015

Ćwiczenia MDP z pierwszej pomocy   Dnia 29 grudnia odbyły się ćwiczenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Zabiele z udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016 – 28.01.2016

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu 2016   Dnia 28 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu.

Zebranie rozpoczął prezes OSP, dh. Andrzej Sekściński witając gości i przedstawiając porządek zebrania. Następnie wręczono druhom i druhnom odznaki za wysługę lat i świadectwa z ukończonych kursów i szkoleń. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2015. Sprawozdania również przedstawili: skarbnik oraz naczelnik OSP. Po odczytaniu sprawozdań zarządowi udzielono absolutorium. Następnie w wyniku głosowania wyłoniono nowy zarząd w składzie:

 • Andrzej Sekściński – prezes – gospodarz OSP,
 • Karol Podlaski – naczelnik – wiceprezes OSP,
 • Tadeusz Góralczyk – wiceprezes OSP,
 • Władysław Kowalczyk – wiceprezes OSP,
 • Rafał Piwowarski – skarbnik OSP,
 • Bartłomiej Rogiński – z-ca naczelnika OSP,
 • Jan Pieklik – sekretarz OSP.

Komisja rewizyjna w składzie:

 • Marek Bazydło – przewodniczący,
 • Krzysztof Najda – z-ca przewodniczącego,
 • Franciszek Góralczyk – członek.

Ćwiczenia OSP Zabiele – 13.02.2016

Ćwiczenia OSP Zabiele 2016   Dnia 13 lutego 2016 roku odbyły się ćwiczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą PSP w Kolnie.

W czasie ćwiczeń zapoznano się ze sprzętem ratownictwa technicznego, który jest na wyposażeniu OSP Zabiele i JRG w Kolnie. Omówiono również techniki uwalniania poszkodowanych z pojazdów przy użyciu sprzętu ratownictwa technicznego. Celem ćwiczeń było współdziałanie jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Kurs pilarzy OSP – 07-11.03.2016

Kurs pilarzy OSP |Fot. Kamil Podlaski   W dniach 7-11 marca 2016 roku trzech druhów z OSP Zabiele uczestniczyło w kursie dla operatorów pił do drewna. Kurs dla 20 strażaków ochotników z naszej gminy składał się z części teoretycznej i praktycznej. Strażacy m.in. poznali techniki ścinki drzew i ćwiczyli sposoby pracy z pilarką.

Po odbyciu szkolenia każdy strażak wie już jak bezpiecznie i zgodnie zasadami ściąć drzewo, by położyło się w określonym kierunku.

Stroje dla drużyny młodzieżowej OSP Zabiele – 24.03.2016

Stroje dla drużyny młodzieżowej OSP Zabiele | Fot. www.gminakolno.pl   Komplet strojów otrzymała 24 marca młodzieżowa drużyna działająca przy jednostce KSRG OSP Zabiele z rąk wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego oraz druha Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G ZOSP w Kolnie.

Obchody 3 maja w Zabielu – 3.05.2016

3 maja w Zabielu - posadzenie dębu z okazji 1050-lecia Chrztu Polski |Fot. Marcin Sekściński   Dnia 3 maja 2016 roku w Zabielu obchodziliśmy Dzień Strażaka, odpust NMP Królowej Polski, Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz obchody parafialne i gminne 1050-lecia Chrztu Polski.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji Strażaków odprawiona w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu. W jej trakcie zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne, a po Mszy Św. odbyła się Procesja Eucharystyczna wokół Kościoła. Następnie na placu przy Kościele zasadzono dąb dla upamiętnienia 1050-lecia Chrztu Polski oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Ćwiczenia w Wyszonkach Kościelnych – 28-29.05.2016

Ćwiczenia w Wyszonkach Kościelnych 28-29.05.16r. | Fot. OSP Wyszonki Kościelne   W dniach 28-29.05.2016 r. nasi strażacy ochotnicy brali udział w warsztatach linowych w miejscowości Wyszonki Kościelne organizowanych przez OSP Wyszonki Kościelne, Fundację Anikar i Stowarzyszenie Zero Grawitacji.

Ćwiczenia polegały na wprowadzeniu, omówieniu i praktycznym wykorzystaniu technik stosowanych w ratownictwie wysokościowym. W wolnym czasie strażacy z OSP Wyszonki Kościelne i OSP Zabiele mieli możliwość poćwiczyć ratownictwo techniczne.

VII Dni Rodziny w Zabielu – 12.06.2016

VII Dni Rodziny w Zabielu   Dnia 12 czerwca 2016 roku już po raz siódmy w Zabielu odbyły się Dni Rodziny. Festyn przy budynku Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu wspólnymi siłami zorganizowali: Koło Gospodyń Wiejskich w  Zabielu, strażacy z OSP Zabiele, sołtysi wsi Zabiele, Zabiele Zakaleń i Kolimagi oraz radni gminy Kolno z Zabiela.

Warsztaty linowe „Zabiele 2016” – 20-21.08.2016

Warsztaty linowe Zabiele 2016 - 20-21.08.16r. | Fot. OSP Wyszonki Kościelne   W dniach 20-21 sierpnia 2016 roku w Bazie Harcerskiej w Koźle odbyły się Warsztaty linowe - Techniki linowe w autoratownictwie i ratownictwie „Zabiele 2016”. Zostały one zorganizowane przez OSP Zabiele przy współpracy z Fundacją Anikar oraz udziale OSP Wyszonki Kościelne.

Celem ćwiczeń było zapoznanie i nauczenie uczestników warsztatów autoratowania i ratowania poszkodowanych z wysokości oraz podejmowania poszkodowanych ze studni przy użyciu technik linowych i sprzętu stosowanego w ratownictwie wysokościowym. Warsztaty przeprowadziła grupa instruktorów z Fundacji Anikar.

Miejsko Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - Borkowo 2016 – 18.09.2016

Miejsko Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - Borkowo 2016 Fot. Kamil Jarzyło/Kamil Sekściński   Dnia 18.09.2016r. w Borkowie odbyły się Miejsko Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kolno.

Zawody rozegrane zostały w konkurencji sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Męska drużyna pożarnicza OSP Zabiele zajęła 5 miejsce, kobieca drużyna pożarnicza zajęła 1 miejsce, zaś młodzieżowa drużyna pożarnicza 3 miejsce.

Ćwiczenia na lodzie – 30-31.01.2017

Ćwiczenia na lodzie – 30-31.01.2017   W dniach 30-31 stycznia odbyły się ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu dostępnego na wyposażeniu straży do prowadzenia działań ratowniczych na lodzie oraz zastosowania technik ratowania tonącego w przypadku zarwania się pod nim lodu.

Szkolenie przeprowadził dowódca JRG PSP Kolno, mł. bryg. Adam Trzonkowski. W szkoleniu udział wzięło OSP Zabiele, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Zabiele oraz PSP Kolno. Drugiego dnia odbyło się to samo szkolenie z udziałem policji.

Jubileusz 90-lecia OSP Zabiele – 3.05.2017

Jubileusz 90 lecia OSP Zabiele   W dniu 3 maja 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu obchodziła 90-lecie działalności. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu odprawioną przez ks. prał. dr Zbigniewa Skuzę, Wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Po mszy strażacy udali się do remizy OSP Zabiele. Tam naczelnik OSP Zabiele, dh. Karol Podlaski zameldował wójtowi Gminy Kolno i Prezesowi M-G ZOSP RP w Kolnie, Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, gotowość do uroczystości. Następnie prezes OSP Zabiele, dh. Andrzej Sekściński przywitał przybyłych gości. Potem dh. Władysław Kowalczyk przedstawił rys historyczny jednostki i własny wiersz napisany na tę okoliczność. Zostały wręczone odznaczenia zasłużonym członkom OSP. Prowadzącym uroczystość był dh. Antoni Lewandowski, Komendant M-G ZOSP RP w Kolnie. Po uroczystości wszyscy udali się na obiad do remizy OSP Zabiele.

Miejsko Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - Lachowo 2017 – 11.06.2017

Miejsko Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - Lachowo 2017 | Fot. Kamil Jarzyło   Dnia 11.06.2017 r. w Lachowie odbyły się Miejsko Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Rywalizowało 13 drużyn z jednostek OSP z gminy Kolno (8 jednostek typu S, 4 drużyny młodzieżowe i 1 żeńska) oraz 1 drużyna OSP z Kolna. Zawody rozegrane zostały w konkurencji sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.
Męska drużyna pożarnicza strażaków z Zabiela zajęła 1 miejsce, młodzieżowa 2 miejsce, a kobieca drużyna pożarnicza 1 miejsce.

Nowy sprzęt dla OSP Zabiele – 6.11.2017

Nowy sprzęt dla OSP Zabiele - 6.11.2017   Nowe wyposażenie otrzymali 6 listopada z rąk Stefana Krajewskiego, członka zarządu województwa podlaskiego i Józefa Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno strażacy z OSP Zabiele.

Przekazując specjalistyczne ubrania i buty przedstawiciele władz województwa i gminy podkreślali m.in., jak prężnie działa jednostka z Zabiela, która wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego.OSP Zabiele wzbogaciła się o pięć kompletów ubrań specjalnych i pięć par butów strażackich gumowanych specjalnych. Zakup sprzętu opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego i budżetu Gminy Kolno. Gmina Kolno na zakup sprzętu dla OSP Zabiele otrzymała 6 tys. zł.

Zebranie sprawozdawcze OSP Zabiele za 2017 rok – 3.03.2018

Zebranie sprawozdawcze OSP Zabiele za 2017 rok   Dnia 3 marca 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu za 2017 rok.

Turniej Młodzież Zapobiega Pożarom 2018 – 27.03.2018

Turniej Młodzież Zapobiega Pożarom 2018 - Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Kolnie   27 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie odbyły się eliminacje powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Do udziału w etapie wojewódzkim Turnieju zakwalifikowało się dwoje strażaków z OSP Zabiele:

II grupa – Katarzyna Sekścińska – SP w Zabielu

III grupa – Weronika Rogińska – ZSP w Kolnie I LO w Kolnie.

Na zakończenie eliminacji wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, a najlepszej trójce z każdej kategorii również nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kolnie.

Laureaci będą reprezentować powiat kolneński w eliminacjach wojewódzkich, które odbęda się 26 kwietnia w Ośrodku Szkolenia PSP w Łapach.

OSP Zabiele najlepsze na zawodach sportowo-pożarniczych w Kumelsku – 17.06.2018

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP z Gminy Kolno - Kumelsk 2018   Dnia 17.06.2018r. w Kumelsku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kolno. Wszystkie trzy drużyny z OSP Zabiele okazały się najlepsze w końcowej klasyfikacji.

Rywalizowało 14 drużyn w tym 8 drużyn grupy A (męskie), 2 drużyny grupy C (kobiece) i 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze.

Zawody rozegrane zostały w konkurencji sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Męska drużyna pożarnicza strażaków z Zabiela zajęła 1 miejsce, młodzieżowa drużyna pożarnicza 1 miejsce, kobieca drużyna pożarnicza 1 miejsce.

Nowy samochód pożarniczy dla OSP Zabiele – 15.09.2018

Przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele - 15.09.2018   Dnia 15 września 2018 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu przez Jarosława Zielińskiego, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Wręczenie aktu przekazania średniego samochodu ratowniczo gaśniczego GBA 3/16 na podwoziu  Volvo FL 44R 4x4 zostało złożone na ręce Dh. Karola Podlaskiego - Naczelnika OSP Zabiele, a kluczyki od pojazdu na ręce Dh. Andrzeja Sekścińskiego - Prezesa oraz kierowcy OSP Zabiele.

Nastąpiło także przekazanie wozu strażackiego Mercedesa 1019AF typu średniego GBA 2,6/16 dla jednostki OSP Wykowo, którą reprezentował Prezes jednostki Zbigniew Wiśniewski wraz z naczelnikiem Ireneuszem Romatowskim.

Następnie nowy samochód został poświęcony przez Ks. Kan. Stanisława Uradzińskiego – Dziekana Kolneńskiego oraz ks. kan. Stanisława Śliwowskiego - proboszcza parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu.

Koszt zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele to kwota 799 500 złotych.

W dofinansowaniu zakupu udział wzięli:

- Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Gmina Kolno,

- Dotacja budżetowa KSRG/Środki MSWiA,

- Komenda Główna Straży Pożarnej ze środków ubezpieczeniowych,

- Lasy Państwowe.

Zebranie sprawozdawcze OSP Zabiele za 2018 rok – 8.02.2019

Zebranie sprawozdawcze OSP Zabiele za 2018 rok   Dnia 8 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu za 2018 rok.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - Zaskrodzie 2019 – 30.06.2019

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP - Zaskrodzie 2019   Dnia 30.06.2019r. w Zaskrodziu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kolno.

Wszystkie trzy drużyny z OSP Zabiele stanęły na podium po końcowej klasyfikacji.

Rywalizowało 15 drużyn w tym 8 drużyn grupy A (męskie), 2 drużyny grupy C (kobiece) i 5 młodzieżowych drużyny pożarnicze.

Zawody rozegrane zostały w konkurencji sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Męska drużyna pożarnicza strażaków z Zabiela zajęła 1 miejsce, młodzieżowa drużyna pożarnicza 2 miejsce, kobieca drużyna pożarnicza 2 miejsce.

Siłownia zewnętrzna w Zabielu – 25.07.2020

Siłownia zewnętrzna w Zabielu   W sobotę 25 lipca zakończono prace przy budowie siłowni zewnętrznej w Zabielu, a od niedzieli jest dostępna w pełnym zakresie dla wszystkich chętnych, którzy będą przestrzegać regulaminu. Zlokalizowana jest na placu przy budynku remizy OSP Zabiele i świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno. Dofinansowanie, które otrzymało OSP Zabiele na budowę siłowni zewnętrznej pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020.

 

Przekazanie nowego sprzętu strażakom – 16.10.2020

Przekazanie nowego sprzętu strażakom – 16.10.2020 Fot. www.gminakolno.pl   16 października w remizie w Zabielu Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Wojciech Adam Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i Antoni Lewandowski Komendant M-G Z OSP RP w Kolnie przekazali zakupione wyposażenie strażakom ochotnikom z OSP Czerwone, OSP Zabiele i OSP Zaskrodzie.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla trzech jednostek OSP z Gminy Kolno przekazano 26 tys. zł z czego po 8 tys. zł dla OSP Czerwone i OSP Zabiele oraz 10 tys. zł dla OSP Zaskrodzie. Dodatkowo z budżetu Gminy Kolno na ten cel przekazana została kwota 4 027,00 zł. 

OSP Zabiele otrzymało:1 komplet ubrania specjalnego, 2 pary obuwia gumowego specjalnego, buty skutery – 1 para, kominiarka – 2 sztuki, rękawice specjalne, zestaw klinów stabilizujących, wiertarko – wkrętarkę oraz szlifierkę kątową.

Sprzęt dofinansowany z "Małego Strażaka" dla OSP Zabiele – 20.01.2021

Przekazanie sprzętu dla OSP Zabiele i OSP Lachowo | Fot. www.gminakolno.pl   20 stycznia 2021 roku Maciej Borzyszkowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wraz z Józefem Bogdanem Wiśniewskim Wójtem Gminy Kolno przekazali strażakom z OSP Zabiele i OSP Lachowo sprzęt zakupiony w ramach dotacji z programu „Mały Strażak”.

   Dzięki dotacji z Programu „Mały Strażak” (po 25 tys. zł dla każdej jednostki) dla OSP Zabiele zakupione zostały: pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych, ubranie specjalne dwa komplety,  buty skórzane strażackie,  hełm strażacki 5 sztuk,  sitko kominowe,  linka strażacka,  tłumica dwie sztuki, prądownica wodna/lanca, rękawice specjalne 10 par, wąż tłoczony dwie sztuki, - sprzęt do oznakowania terenu akcji.

   W przekazaniu sprzętu uczestniczył również Antoni Lewandowski komendant M–G Z OSP RP w Kolnie. Jednostkę OSP Zabiele reprezentowali: Prezes Andrzej Sekściński, Naczelnik Karol Podlaski i Skarbnik Rafał Piwowarski.

 

W Zabielu posadzono drzewka Świerku Papieskiego – 05.2021

Świerk Papieski przy Remizie OSP Zabiele i CKGK   Drzewka Świerku Papieskiego zostały posadzone w Zabielu przy Remizie OSP Zabiele i CKGK oraz przy Kościele pw. Świętego Jana Ewangelisty w Zabielu.

Drzewka te wyrosły z nasion poświęconych przez papieża Franciszka.

Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze Mazury 2021 – 30.09 - 03.10.2021

Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze Mazury 2021   W dniach 30.09 - 03.10.2021 r. czterech druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu uczestniczyło w Manewrach Poszukiwawczo-Ratowniczych Mazury 2021 "Razem bezpiecznie na Mazurach".

Przez trzy dni i trzy noce uczestnicy i organizatorzy - łącznie 170 osób w tym ratownicy PSP, OSP oraz policji, przewodnicy psów, operatorzy dronów i cywilne grupy poszukiwawczo-ratownicze z całej Polski doskonali swoją wiedzę i umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i doświadczonych ratowników.

Ćwiczenia prowadzone były na terenie całego powiatu ełckiego.

Głównym organizatorem ćwiczeń była Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ANIKAR Mazury.

Medale i odznaczenia wręczone – 5.11.2021

Dh Andrzej Sekściński otrzymał Złoty Znak Związku Fot. www.gminakolno.pl   W trakcie Zjazdu Miejsko – Gminnego Związku OSP w Kolnie, który miał miejsce 5 listopada w Zabielu wręczone zostały medale i odznaczenia najbardziej zasłużonym druhom jednostek w mieście i gminie Kolno. 

Medale i odznaczenia wręczali Antoni Lewandowski Komendant M-G Z OSP w Kolnie,  Andrzej Duda Burmistrz Kolna, członek Prezydium Zarządu Oddziału Głównego i członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego oraz Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

Wśród strażaków OSP Zabiele:

- Złoty Znak Związku - najwyższe odznaczenie Związku OSP RP przyznawane przez Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP otrzymał pan Andrzej Sekściński.

- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa przyznany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego otrzymał pan Karol Podlaski

Prezydium Zarządu Oddziału M-G Związku OSP RP w Kolnie nadało odznaki za wysługę lat:

- 35 lat:  Andrzej Sekściński

- 15 lat: Władysław Kowalczyk, Karol Podlaski

Obecnie - 2022

   Obecnie OSP Zabiele liczy 49 członków czynnych.

 osp zabiele 2022 volvo