Założenie OSP - 1927 r.

Remiza OSP Zabiele

   Po zakończeniu I wojny światowej weterani walk niepodległościowych, mieszkańcy miejscowości Zabiele przy udziale samorządu Gminy Czerwone utworzyli w 1927 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Zabielu. Inicjatorami założenia straży byli: Bajkowski Antoni – sekretarz Gminy Czerwone, Podeszwik Władysław, Muzyk Stanisław, Ptak Władysław, Grzech Stanisław, Sielawa Antoni, Pan Szeszo i inni. Widzieli oni potrzebę zorganizowania straży, gdyż wieś była o zwartej, palnej zabudowie, a pożary zbierały niekiedy swoje okrutne żniwo.

   Pierwszy oddział strażacki liczył około 20 osób. Za pieniądze zebrane ze społecznych datek i pomocy gminy zakupiono podstawowy sprzęt gaśniczy, tj. przenośną ręczną sikawkę, wóz dwukołowy i trąbkę. Pomieszczenie na sprzęt udostępnił pan Piekarski Franciszek w spichrzu.

   Po II wojnie światowej strażacy zorganizowali się, przywieźli drzewo z lasu, sami zrobili szopę na sprzęt i mieli już własne pomieszczenie, które służyło im do 1971 roku.

 

Budowa nowej strażnicy - 1971 r.

Budowa Remizy OSP w latach 1971-73

   W 1971 roku z inicjatywy strażaków przygotowano zbiórkę pieniędzy od miejscowej ludności na budowę nowej remizy strażackiej. Wsparcie finansowe otrzymano również od Urzędu Gminy w Kolnie i rozpoczęto budowę obecnej do dnia dzisiejszego remizy. W tym czasie komendantem OSP oraz majstrem budowy był Wacław Sekściński. Wszyscy strażacy przy budowie remizy pracowali w czynie społecznym. Do budowy włączyła się cała wieś, ponieważ widziała potrzebę istnienia straży. W 1973 r. 22 lipca nową strażnicę oddano do użytku.

   Obiekt ten służy nie tylko dla potrzeb straży, lecz także dla mieszkańców. Odbywały się tu przedstawienia organizowane przez strażaków, spotkania z ciekawymi ludźmi, występy estradowe a także wesela i zabawy ludowe.

   Wszyscy strażacy kosztem wielu wyrzeczeń systematycznie uczestniczyli w szkoleniach i ćwiczeniach strażackich. Często wyjeżdżali na kursy do Ełku, Czartorii, Kolna a nawet do Warszawy. Brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych gdzie zajmowali czołowe miejsca.

   Dzięki działalności i zaangażowaniu naszych strażaków ochotników jednostka otrzymywała coraz nowocześniejszy sprzęt gaśniczy i pojazdy. Na początku był to samochód Żuk, po 4 latach samochód STAR 25, później STAR 66 i Żuk.

   W latach 90-tych XX wieku władze i działalność OSP przejęło nowe pokolenie, które ożywiło działalność tej jednostki. Wyszkoliło młodych strażaków, zorganizowało dwie drużyny młodzieżowe chłopięce i rozwijało jednostkę z roku na rok.

80-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu

   Z okazji obchodów 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbyły się 27 maja 2007 roku został ufundowany przez mieszkańców miejscowości sztandar dla OSP Zabiele. Przez okres tych 80 lat było wielu ludzi, którzy szczególnie zasłużyli się dla dobra tej jednostki. Nie sposób wymienić wszystkich, ale należy wymienić druhów takich jak: Najda Stanisław, Podeszwik Władysław, Góralczyk Antoni, Muzyk Stanisław, Ptak Władysław, Grzech Stanisław, Sielawa Antoni, Najda Antoni, Sekściński Wacław, Rainko Czesław, Przytuła Arkadiusz, Miłosek Władysław, Pisiak Jan, Zduńczyk Antoni, Szeszo i inni.

   Do druhów honorowych, którzy dożyli dnia 27 maja 2007 roku należą: Korzep Bronisław, Podsiad Antoni, Paliwoda Antoni syn Stanisława, Paliwoda Antoni syn Aleksandra, Chaberek Jan, Pietruszka Feliks, Bajno Stanisław i Bajno Józef.

   Strażacy z Zabiela biorą co roku czynny udział w obchodach Bożego Ciała, pełnią straż przy Grobie Pańskim i włączają się do obchodów niepodległościowych.

   Na dzień 27 maja 2007 roku OSP Zabiele liczyło 28 członków czynnych, 8 honorowych i 10 młodzieży. Niektórzy druhowie posiadali także wyszkolenie medyczne.

 

Nowy wóz strażacki - 2008 r.

b_250_200_16777215_00_images_stories_osp_woz_bojowy_2013.jpg

   W 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu wzbogaciła się o nowy wóz bojowy. Jest to samochód pożarniczy typu średniego GBA 2,6/16 marki Mercedes 1019AF. Samochód wyposażony jest w sprzęt ratownictwa technicznego i agregat prądotwórczy. Uroczyste przekazanie pojazdu strażakom wraz z poświęceniem odbyło się 31.08.2008 roku w trakcie Dożynek Gminnych.

 

Dzień Strażaka - 3.05.2009 r.

   Dnia 3 maja 2009 obchodzony w Zabielu był Dzień Strażaka w czasie którego przysięgę złożyli członkowie drużyny młodzieżowej chłopięcej oraz pierwszej w historii OSP Zabiele i Gminy Kolno drużyny młodzieżowej dziewczęcej.

 

Dzień integracyjny - 31.05.2009 r.

Dzień integracyjny - 31.05.2009 r.

   Dnia 31 maja 2009 roku w ramach Dnia integracyjnego odbyły się na boisku szkolnym przy ZSS w Zabielu pokazy strażackie.

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z gminy Kolno - 13.09.2009 r.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z gminy Kolno - 13.09.2009 r.

   13 września 2009 roku w Koźle odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kolno. Męska drużyna pożarnicza strażaków z Zabiela zajęła 2 miejsce, młodzieżowa chłopięca również 2 miejsce, a kobieca drużyna pożarnicza 1 miejsce.

 

Sprzęt ratownictwa medycznego - 17.11.2009 r.

Sprzęt ratownictwa medycznego - 17.11.2009 r.

   W dniu 17 listopada 2009 r. przed remizą OSP w Zabielu odbyło się uroczyste przekazanie dla naszej jednostki specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego w skład którego wchodzi: deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy, zestaw opatrunkowy na oparzenia oraz zestaw szyn Kramera.

 

OSP Zabiele w KSRG - 01.2010 r.

OSP Zabiele w KSRG

   Od początku stycznia 2010r. OSP w Zabielu jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Strażacy ochotnicy z Zabiela często uczestniczą w akcjach związanych z wypadkami na drogach. Jednostka położona jest przy drodze wojewódzkiej nr  647 Stawiski – Kolno – Myszyniec . W pobliżu jest droga krajowa nr 63, którą szczególnie w sezonie wakacyjnym tłum kierowców jedzie na Mazury. Na terenie działania OSP w Zabielu jest też rzeka Pisa i dużo lasów. Włączenie tej jednostki do KSRG  to nie tylko prestiż, ale też szansa na rozwój – szkolenia i pozyskanie nowego sprzętu.

   W 2010 roku szeregach OSP Zabiele było 35 druhów, z czego sześciu przeszkolonych w zakresie ratownictwa medycznego, czterech posiadających uprawnienia do używania aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych i dwóch  ratowników – nurków po kursie podstawowym. Przy OSP w Zabielu działa chłopięca drużyna młodzieżowa licząca 10 członków, ale też jedyna w gminie dziewczęca drużyna młodzieżowa OSP.

 

6 Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę - 24.04.2010 r.

6 Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę - 24.04.2010 r.

   Strażacy z Zabiela dnia 24 kwietnia 2010 roku uczestniczyli po raz pierwszy w 6 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków do Częstochowy na Jasną Górę. Wybrali się oni tam by podziękować za opiekę nad służbą.

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - 3.02.2011 r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - 3.02.2011 r.

   Dnia 3 lutego 2011 roku odbyło się w Remizie OSP w Zabielu zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności za rok 2010 i udzieleniu absolutorium zarządowi został wyłoniony nowy zarząd OSP Zabiele.

  • Andrzej Sekściński – prezes – gospodarz OSP,
  • Tadeusz Góralczyk – naczelnik – wiceprezes OSP,
  • Rafał Piwowarski – wiceprezes OSP,
  • Marek Bazydło – skarbnik OSP,
  • Władysław Kowalczyk – z-ca naczelnika OSP,
  • Jan Pieklik – sekretarz OSP.

Komisja rewizyjna w składzie:

  • Jerzy Góralczyk – przewodniczący
  • Krzysztof Najda – z-ca przewodniczącego,
  • Franciszek Góralczyk – członek.

 

Otwarcie wyremontowanej i rozbudowanej Remizy OSP Zabiele - 23.09.2012 r.

Otwarcie wyremontowanej i rozbudowanej Remizy OSP Zabiele - 23.09.2012 r.

   W niedzielę 23 września 2012 roku doszło do otwarcia i oddania do użytku wyremontowanej i rozbudowanej Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu oraz Centrum Kulturalno-Rozrywkowego w Zabielu. Obiekt zmodernizowano dzięki wsparciu unijnemu w ramach PROW na lata 2007-2013.

 

Jubileusz 86-lecia OSP Zabiele - 12.05.2013 r.

Jubileusz 86-lecia OSP Zabiele - 12.05.2013 r.

   Dnia 12 maja 2013 roku OSP Zabiele obchodziła jubileusz 86-lecia.

 

Festyn Rodzinny - 2.06.2013 r.

Festyn Rodzinny - 2.06.2013 r.

   2 czerwca 2013 roku podczas Festynu Rodzinnego strażacy z OSP Zabiele pod kierunkiem dh. Władysława Kowalczyka przygotowali krótki pokaz ratownictwa medycznego oraz kilka praktycznych porad z tego zakresu. Można było też obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego.

 

 Obecnie

   Obecnie OSP Zabiele liczy 37 członków czynnych, 7 honorowych, 10 młodzieżowej drużyny chłopięcej oraz 12 żeńskiej drużyny pożarniczej.

Jubileusz 86-lecia OSP Zabiele - 12.05.2013 r.