b_250_200_16777215_00_images_stories_2015_fundusz-solecki.jpg

   Dnia 6 września 2023 roku o godz. 16:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Stanisław Rogiński, sołtys Zabiela otwierając zebranie wiejskie przedstawił jego plan. Informacje o aktualnych i przyszłych inwestycjach dotyczących mieszkańców Zabiela przybliżył wójt Gminy Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski.

Zabiele z funduszu sołeckiego na rok 2024 otrzymało do rozdysponowania 55 690 zł. Po dyskusji na temat przedstawionych projektów wniosków w wyniku głosowania ustalono, że pieniądze zostaną przeznaczone na:

- opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej prowadzącej przez Zabiele Przymiarki,

- poszerzenie fragmentu drogi gminnej prowadzącej na Zabiele Stara Wieś od skrzyżowania z drogą wojewódzką,

- żwirowanie drogi gminnej w Zabiele Zarośle.

Po głosowaniu był czas na własne pytania i dyskusję. Na tym zebranie wiejskie zakończono.