b_250_200_16777215_00_images_stories_2016_gmina_kolno_herb.jpg

   Uprzejmie informuję, że 19 września 2017 roku o godzinie 19:00 w Remizie OSP wsi Zabiele odbędzie się zebranie w sprawie ustalenia i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Porządek obrad

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wybór przewodniczącego zebrania.

4.Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego.

5.Przedstawienie projektu uchwały wraz z wnioskiem do funduszu sołeckiego.

6.Dyskusja nad wnioskiem.

7.Podjęcie uchwały o przyjęciu wniosku do funduszu sołeckiego.

8.Wolne wnioski.

9.Zamknięcie posiedzenia.

Wójt Gminy Kolno

mgr Józef Bogdan Wiśniewski