Wiadomości sołeckie

Czytaj więcej: Fundusz sołecki 2024

   Dnia 6 września 2023 roku o godz. 16:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Czytaj więcej: Zebranie w sprawie funduszu sołeckiego 2024

      Dnia 6 września 2023 w środę o godzinie 16:00 w sali OSP w Zabielu odbędzie się zebranie wszystkich mieszkańców Zabiela w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2024. 

Czytaj więcej: Ogłoszenie - Konsultacje społeczne - droga rowerowa na trasie Zabiele-Kolno

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. opracowująca dokumentację projektową i działając z upoważnienia: Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6,

15-620 Białystok zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pt.  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 647 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Zabiele – Kolno”.

Czytaj więcej: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2023 oraz nowe stawki

   Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2023 r. dla miejscowości: Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Kolonie Waszki i Górszczyzna.

Czytaj więcej: Szkolenie chemizacyjne dla rolników

W dniu 28 grudnia 2022 r. w Świetlicy CKGK w Zabielu odbędzie się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne) dla mieszkańców Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Preferencyjny zakup węgla za pośrednictwem Gminy Kolno

   Wójt Gminy Kolno informuje mieszkańców z terenu gminy Kolno, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego o możliwości składania WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

Czytaj więcej: Nowe wsparcie klęskowe dla rodzin rolniczych

   Do 15 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Czytaj więcej: Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych

Jeżeli w twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich możesz wnioskować o ich oszacowanie na obszarach, gdzie zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.