b_250_200_16777215_00_images_stories_2022_szkody.jpg

Jeżeli w twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich możesz wnioskować o ich oszacowanie na obszarach, gdzie zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.

Wnioski o oszacowanie strat poszkodowani rolnicy mogą wyłącznie złożyć w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza. w terminie do dnia 31 października 2022 roku.

Prawidłowo złożony wniosek wymaga opatrzenia go podpisem zaufanym. Po podpisaniu wypełnionego w aplikacji wniosku następuje automatyczne jego przeliczenie i generowany jest protokół, w przypadku, gdy szkody spowodowane przez suszę są wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym, albo kalkulacja, gdy szkody zostaną wyliczone na poziomie 30% i mniej. Protokół lub kalkulacja jest dostępna w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, po zalogowaniu się do tej aplikacji profilem zaufanym.

Instrukcję, jak wypełnić wniosek znajdziesz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  lub możesz pobrać ja poniżej.

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Informacje dodatkowe możesz uzyskać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 815 – 1615  pod nr telefonu: 22 623-17-64