Fot. www.gminakolno.pl
   28 kwietnia 2023 roku w Zabielu odbyła się konferencja dotycząca podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ok. 3,5 km ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 647 na odcinku Zabiele – Kolno.
Dokument w obecności przedstawicieli Gminy Kolno, Miasta Kolno i Sejmiku Województwa Podlaskiego podpisali Mariusz Nahajewski dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i wykonawca – Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. z Białegostoku
- To dzisiejsze wydarzenie jest bardzo ważne ponieważ jest kolejnym, po gruntownej modernizacji tej drogi wojewódzkiej, etapem poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców, za co Zarządowi Województwa Podlaskiego, Wojciechowi Sekścińskiemu Radnemu Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Dyrektorowi PZDW w imieniu swoim i mieszkańców bardzo dziękuję i trzymam kciuki za realizację tego przedsięwzięcia – mówił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
Na realizację tego zadania przeznaczono 380 tysięcy złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa podlaskiego.

Początek opracowania: w km ok. 25+850 tj. koniec istniejącego chodnika w m. Zabiele, koniec opracowania: km ok. 29+340 tj. projektowane w ramach obwodnicy Kolna skrzyżowanie typu rondo – długość ok. 3,50 km.

Zakres prac projektowanych obejmuje: budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej; rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody; przebudowę/budowę miejsc dostępu do drogi publicznej w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu; przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących z projektowaną drogą dla rowerów; budowę kanału technologicznego; uzupełnienie/przebudowę istniejącego lub budowę nowego oświetlenia; zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Materiał WIDEO na TVP3 Białystok TUTAJ

Radio Nadzieja - artykuł TUTAJ

Polskie Radio Białystok - artykuł TUTAJ

Galeria zdjęć - www.gminakolno.pl