Uprzejmie informujemy, że z uwagi na pandemię koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kolno zgodnie z przedstawionym harmonogramem na luty 2022 r.

Zapraszamy mieszkańców poszczególnych sołectw w wyznaczone dni miesiąca w godzinach pracy urzędu. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek na terenie urzędu i prosimy o skorzystanie z urządzenia do dezynfekcji dłoni znajdującego się przy Biurze Obsługi Interesanta.

Zabiele, Zabiele Zakaleń - 22-23 luty

Kolimagi, Gietki, Niksowizna - 15 luty