Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Zabielu

   Zapraszamy na VIII Jesienny Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 13 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu.

REGULAMIN VIII JESIENNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

1. CELE TURNIEJU:

 • Popularyzacja gry w tenisa stołowego, rozwijanie zainteresowań i umiejętności sportowych.
 • Propagowanie kultury fizycznej i sportu szkolnego w środowisku.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Integracja uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich Miasta i Gminy Kolno.

 2. ORGANIZATORZY:     

Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Zabielu

TURNIEJ FINASOWANY JEST PRZEZ GMINĘ KOLNO

3. TERMIN i MIEJSCE:

 • Turniej będzie rozgrywany w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu w dniu 13.11.2016r.
 • Opiekunowie dostarczają zgłoszenie z listą zawodników i potwierdzają przybycie telefonicznie: (86)2783014. Pozostałe kategorie: osobiście 30 minut przed rozpoczęciem turnieju.

4. UCZESTNICY, KATEGORIE, PRZEPISY:

Kategorie wiekowe:

-  9:00    szkoły podstawowe (dziewczęta i chłopcy) -

- 10:30  gimnazja ( dziewczęta i chłopcy)

- 12:00  szkoły ponadgimnazjalne (dziewczęta i chłopcy)

- 12:30  open (panie i panowie)

 • Do wzięcia udziału w Turnieju uprawnieni są mieszkańcy Miasta i Gminy Kolno.
 • Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym do dwóch przegranych (do 11 .punktów), zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS.
 • Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ze względu  na liczbę ur.czestników.
 • Pary do gry będą kojarzone poprzez losowanie.
 • Mecze sędziują osoby wyznaczone przez Organizatora.
 • Uczestnicy turnieju rozgrywają mecze własnymi rakietkami.
 • Zawodnicy mają prawo do kilku punktowej rozgrzewki przed meczem.

5. NAGRODY:  

W każdej kategorii: za I miejsce puchar, za II-III miejsce medale.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zawodnicy, opiekunowie i  kibice zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego.
 • Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zniszczone i skradzione podczas trwania Turnieju.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wszelki sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator oraz Sędzia Główny.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!