Śmieci

   Od lipca br. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Zmiana polega na tym, że do odbioru odpadów zebranych selektywnie w workach został wyznaczony nowy (trzeci) dzień w danym miesiącu. Zgodnie z nowym harmonogramem w tym dniu, wystawiamy tylko worki z selektywną zbiórką.

HARMONOGRAM WYWOZU W 2015r. ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W GMINIE KOLNO II półrocze

Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki

Miesiąc

Dzień odbioru

Zmieszane

Selektywne

Gabaryty

 Lipiec

10

24

31

 

 Sierpień

07

21

28

 

 Wrzesień

11

25

18

 

 Październik

09

23

30

09

 Listopad

06

20

27

 

 Grudzień

11

29

29