Regulamin VI Konkursu Międzyszkolnego pt. „Wielkanocne palmy, pisanki i stroiki”

  Zespół Szkół Samorządowych organizuje już po raz szósty Konkurs Międzyszkolny pt. „Wielkanocne palmy, pisanki i stroiki”. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz uczniow gimnazjum. Tematem prac są pisanki, stroiki oraz palmy wielkanocne.

Prace należy nadsyłać na adres Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu do dnia 24 marca 2015r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 26 marca. Wszystkie potrzebne informacje w regulaminie poniżej.

REGULAMIN 

VI Konkursu Międzyszkolnego pt. „Wielkanocne palmy, pisanki i stroiki”

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu

CELE KONKURSU:

  • Podtrzymanie twórczości ludowej związanej ze świętami wielkanocnymi.
  • Wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji ludowej poprzez angażowanie do udziału w konkursie.
  • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych dziedzin sztuki.
  • Uwrażliwienie uczniów na pomoc potrzebującym.

TEMAT PRAC KONKURSOWYCH:

Pisanki (3 sztuki)
Stroiki
Palmy wielkanocne (wysokość palmy w całości nie może przekraczać 40-50 cm)
(Technika wykonywanych prac dowolna, bez materiałów sypkich.)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:

  • Uczniowie szkół podstawowych kl. IV- VI
  • Uczniowie gimnazjum.

2. Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszeniowa zawierającą: imię i nazwisko, dokładny adres, klasa, podpis nauczyciela i nazwę szkoły reprezentowanej.

3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 24.03.15r. dostarczą swoje prace na adres:

ZSS w Zabielu

Zabiele 110, 18-500 Kolno

5. Zakończenie i podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 26.03.15r. - ogłoszeniem wyników oraz wystawą konkursową, o czym laureaci zostaną powiadomieni.

6. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają:

K. Kalinowska, E. Kiełczewska, W. Odachowska (086) 2783014.