Pilne!

   W związku z licznymi pytaniami naszych Mieszkańców w sprawie pojemników na odpady komunalne Wójt Gminy Kolno informuje, że każdy właściciel posesji ma obowiązek zakupu pojemnika we własnym zakresie. Wielkość pojemnika należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, mogą to być pojemniki: 120 litrów, 240 litrów lub 1100 litrów.

Z uwagi na fakt, że pojawiły się problemy z zakupem takich pojemników informujemy, że mieszkańcy mogą wystawiać odpady komunalne w workach w dniu ich odbioru  przez firmę wywozową jednakże prosimy o sukcesywne zaopatrywanie nieruchomości w niezbędne pojemniki.