Wójt Gminy Kolno informuje, że istnieje możliwość zakupu używanego pojemnika na odpady komunalne o pojemności 120 l w cenie 75,00 zł.
Miejsce sprzedaży: Plac Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie ul. Kolejowa 4 A,
Data i godzina: 1 lipca 2013r. (poniedziałek), w godz. od 8:00 do 15:00.