Zebranie sprawozdawcze OSP w Zabielu za 2023 rok

   Dnia 22 lutego 2024 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu za 2023 rok.

Na zebranie przybyli:

- Józef Bogdan Wiśniewski - Wójt Gminy Kolno i Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kolnie,

- St. Bryg. Tomasz Sielawa – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie,

- Kamil Jarzyło - Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kolnie.

   Zebranie rozpoczął prezes OSP Zabiele, dh. Andrzej Sekściński witając gości i przedstawiając porządek zebrania. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2023. Sprawozdania również przedstawili: naczelnik, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy. Po odczytaniu sprawozdań odbyła się nad nimi dyskusja. Następnie zarządowi udzielono absolutorium.

Po udzieleniu absolutorium kolejnym punktem zebrania było przyjęcie nowego statutu OSP Zabiele. Po jego przedstawieniu i dyskusji nowy statut został przyjęty przez Walne Zebranie. Zatwierdzono także wybór nowego członka komisji rewizyjnej – druha Andrzeja Pietruszki. Później głos zabrali przybyli goście. Na zebraniu uchwalono i przyjęto plan działania i finansowy na 2024 rok.

Statut OSP Zabiele

Statut OSP Zabiele - oryginał POBIERZ