Dzień Kobiet 2023 fot.www.gminakolno.pl

   Koncert z okazji Dnia Kobiet w Zabielu zgromadził liczną publiczność na którą czekały nie tylko muzyczne wzruszenia i emocje, ale też ciepłe życzenia, kwiaty, tort i serdeczne rozmowy przy kawie, herbacie i słodkościach.

- Rola, udział, znaczenie Pań w życiu społecznym i zawodowym gminy Kolno jest naprawdę bardzo duża, za co dziś wyrażamy wdzięczność i podziękowania - mówił Józef Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wymieniając jak wiele kobiet zasiada w Radzie Gminy Kolno, pełni role sołtysa, piastuje kierownicze stanowiska, czy działa w KGW i OSP. - Wszystkim Paniom z okazji święta składamy serdeczne życzenia, abyście miały poczucie realizowania się we wszystkim, w czym uczestniczycie, żebyście były rozumiane w swoich domach i czuły satysfakcję z pełnienia funkcji społecznych, jak również tych zawodowych.

Zaproszenie na koncert przyjęły m.in. nasze Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Ewa Sielawa Dyrektor ZOPO w Kolnie, Agnieszka Duda Dyrektor GOPS w Kolnie, Bożena Duda Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Jadwiga Filipkowska Dyrektor i Bogumiła Mikucka Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lachowie, Ewa Lipnicka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabielu. W spotkaniu uczestniczyli również  ks. Dariusz Narewski proboszcz Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu, Jan Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno, Waldemar Ałajko Sołtys wsi Zabiele Zakaleń, Jacek Smaka sołtys wsi Kolimagi.

Kwiaty Paniom wręczali strażacy z OSP Zabiele, a słodki poczęstunek przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zabielu, którego przewodniczącą jest pani Bogusława Sekścińska Radna Gminy Kolno.  

Na scenie wystąpiły nasze zespoły: Zabielanki, Il Canto ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie pracujący pod kierunkiem instruktor Anny Podeszwik, Zespół Borkowiacy przy akompaniamencie Pawła Podeszwika, a solo również jego członkini Beata Kuliś-Nalewajek, Zespół Ludowy Czerwieniacy i gościnnie zespół Leczsami. Nie zabrakło też wiersza, który z tej okazji zawsze pisze i odczytuje druh Władysław Kowalczyk z OSP Zabiele.

Organizatorami spotkania, jak co roku, byli: Wójt Gminy Kolno, KGW Zabiele, Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu i Centrum Kultury Gminy Kolno. Koncert po raz pierwszy odbył się nie w remizie, a na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabielu. Spotkanie poprowadził Mariusz Wesołowski Dyrektor CKGK.

Galeria zdjęć: www.gminakolno.pl