www.gminakolno.pl

   20 marca 2024r. w świetlicy remizy OSP Czerwone odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kolnie oraz narada Prezesów, Naczelników oraz Kierowców OSP.

W spotkaniu udział wzięli Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kolnie jednocześnie Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku i Wójt Gminy Kolno Pan Józef Bogdan Wiśniewski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie St. Bryg. Tomasz Sielawa, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kolnie Mł. Bryg. Mariusz Mieczkowski, Komendant Miejsko–Gminny Związku OSP RP w Kolnie i Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku druh Kamil Jarzyło oraz strażacy ochotnicy z terenu gminy Kolno i miasta Kolno.

Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP, omówienie spraw bieżących działalności jednostek OSP na terenie gminy Kolno, podjęto uchwałę o nadaniu odznak za „Za Wysługę Lat” i odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.