Szkolenie z pierwszej pomocy dla KGW w Zabielu

   Cykl szkoleń z podstawowych umiejętności ratujących życie w nagłych sytuacjach przeprowadzili dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Zabielu strażacy ratownicy z OSP Zabiele.

 – To była nasza odpowiedź na prośbę Koła – mówi Rafał Piwowarski z OSP Zabiele, który wraz z druhną Katarzyną Sekścińską prowadził zajęcia. 

Szkolenie było bardzo praktyczne i skupiło się na nauce podstaw udzielania pierwszej pomocy. W trakcie kilku spotkań poruszono tak ważne tematy jak: ocenę stanu poszkodowanego, resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej jak i dziecka, założenie opatrunków oraz udzielanie pomocy przy krwotokach i ranach, ciałach obcych w ranie; złamania i skręcenia; oparzenia termiczne; postępowanie w przypadku ataku padaczki; pierwsza pomoc w przypadku podtopień; postępowanie w przypadku zadławienia osoby dorosłej i dziecka; rozpoznawanie i pomoc przy zawałach i udarach. ; postępowanie w przypadku wypadku komunikacyjnego.

Podczas szkolenia panie i pan z KGW Zabiele mieli również okazję praktycznie ćwiczyć swoje umiejętności m.in. na fantomach. Dzięki temu przekonali się, jak w praktyce wygląda udzielanie pierwszej pomocy oraz co robić w różnych sytuacjach. Przećwiczono m.in. pozycję boczną bezpieczną oraz resuscytację z wykorzystaniem AED.

Ważnym tematem była również kwestia bezpieczeństwa osoby ratującej czyjeś życie, dlatego członkowie KGW z Zabiela dowiedzieli się m.in. jak zadbać o własne bezpieczeństwo oraz jak podchodzić do osoby poszkodowanej.

Szkolenie zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestników, którzy zyskali nie tylko nową wiedzę, ale też umiejętności, a dzięki praktycznym ćwiczeniom również pewność siebie i już wiedzą jak prawidłowo zachować się w nagłych sytuacjach.  

To nie pierwszy raz, kiedy strażacy ochotnicy z Zabiela zorganizowali szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Jest to jedna z wielu inicjatyw, które podejmują z myślą o szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie czy na rzecz lokalnej społeczności.