Wojewódzkie Zawody Pierwszej Pomocy w Kolnie | Fot. KGPP

   21 kwietnia 2023 odbyły się Wojewódzkie Międzyszkolne Zawody z Pierwszej Pomocy w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Kolnie. Zawodnicy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Zabiele na podium.

Głównym celem realizacji wydarzenia była popularyzacja, utrwalanie i kształtowanie wśród młodzieży odpowiednich umiejętności i reakcji na sytuację zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego.

W zawodach rywalizowało ze sobą 26 trzyosobowych drużyn z całego podlaskiego. 15 zespołów w kategorii szkół podstawowych i 11 w szkołach ponadpodstawowych. 

Uczniowie w pierwszej kolejności musieli rozwiązywać testy teoretyczne, a następnie brać udział w sprawdzianach praktycznych. 

Zestawienie wyników wg kategorii:

Szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem (Paweł Nowak, Dominik Bazydło, Dawid Okurowski)

2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu (Amelia Piekarska, Gabriela Lemańska, Oliwia Norowska)

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu (Miłosz Dymczyk, Dawid Norowski, Jakub Polewaczyk)

Szkoły ponadpodstawowe:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie im. Adama Mickiewicza (Alan Gromadzki, Szymon Kobes, Patryk Kuczyński)

2. I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie im. Adama Mickiewicza

3. I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie im. Adama Mickiewicza

Przewodniczącymi komisji byli ratownicy medyczni w składzie: rat med. Robert Niebrzydowski, rat. Med. Jacek Świerszcz, rat med. Piotr Truszkowski oraz rat. med. Maciej Berger.
Podczas zawodów, dzięki uprzejmości współorganizatorów imprezy młodzież mogła skorzystać ze stoisk rekrutacyjno-promocyjnych zachęcających do pracy w zawodach mundurowym i organizacjach pozarządowych. Swoje stoiska zaprezentowali: Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie, Grupa Ratownicza Medival Białystok, Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, GPR SAR Łomża- grupa poszukiwawczo-ratownicza, Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, 13 Batalion Lekkiej Piechoty w Łomży. Hufiec ZHP Kolno im. Jana Bytnara Rudego oraz I Liceum im. Adama Mickiewicza w Kolnie. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Starosta Kolneński, Burmistrz Miasta Kolno, Wójt Gminy Kolno oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie. Za promocję wydarzenia odpowiadali: Portal Kolniak24, Radio Nadzieja, Miesięcznik Kolneński, Radio Białystok, Firma KMR Caterina, Dj Damian oraz Firma Hetman, która sponsorowała koszulki dla ratowników.