"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

   Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu zrealizowała projekt pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zabiele” z pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja miała na celu rozbudowę i modernizacja infrastruktury publicznej dla poprawy jakości życia mieszkańców.

W ramach projektu zbudowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Zabiele, która jest zlokalizowana jest na placu przy budynku remizy OSP Zabiele i świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno.

Siłownia składa się z następujących elementów: Wyciąg i krzesło, Biegacz i orbitrek, Prasa nożna i wioślarz, Rower i jeździec, Drabinka i podciąg nóg, Drabinka pionowa, Drabinka pozioma, Poręcze wysokie, Poręcze niskie, Drążki niskie, Ławka fit, Twister, Tablica z regulaminem.

 

Więcej zdjęć: TUTAJ