Jubileusz 90 lecia OSP Zabiele

   W dniu 3 maja 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu obchodziła 90-lecie działalności. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu odprawioną przez ks. prał. dr Zbigniewa Skuzę, Wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Po mszy strażacy udali się do remizy OSP Zabiele. Tam naczelnik OSP Zabiele, dh. Karol Podlaski zameldował wójtowi Gminy Kolno i Prezesowi M-G ZOSP RP w Kolnie, Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, gotowość do uroczystości. Następnie prezes OSP Zabiele, dh. Andrzej Sekściński przywitał przybyłych gości. Potem dh. Władysław Kowalczyk przedstawił rys historyczny jednostki i własny wiersz napisany na tę okoliczność. Zostały wręczone odznaczenia zasłużonym członkom OSP. Prowadzącym uroczystość był dh. Antoni Lewandowski, Komendant M-G ZOSP RP w Kolnie. Po uroczystości wszyscy udali się na obiad do remizy OSP Zabiele.

 

Wiersz dh. Władysława Kowalczyka z okazji 90-lecia OSP Zabiele:

  

1927 to data która w pamięci pozostała,

Bo w tym roku nasza OSP Zabiele powstała.

Straż pożarną założyli,

No i teraz będą pożary gasili.

Będą ludziom pomagali,

I o ich bezpieczeństwo dbali.

  

Wóz i konie a na wozie pompa stała,

Która przy pożarach się przydawała.

Mijały lata, ludzie się zmieniali,

I na nowszy sprzęt pożarniczy, wóz konny zamieniali.

  

Był Żuk i Star 66 wspaniały,

Do którego wtedy oczy strażaków się śmiały.

Wszyscy druhowie się wtedy cieszyli,

Bo do pożaru już z wodą jeździli.

Potem się wszyscy o jeszcze nowszy samochód starali,

No i wreszcie Mercedesa dostali.

  

Swoim postepowaniem strażacy dobrze się sprawili,

I na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zasłużyli.

Druhowie nasi pod każdym względem się starają,

To też władze nas w nowy sprzęt ratowniczy wyposażają.

Wójt też nasze starania widzi,

I wie że takiej jednostki się nie powstydzi.

  

Teraz jeżdżą, ćwiczą, pomagają,

I o jak najlepszą renomę jednostki dbają.

Takich straży i strażaków jak w OSP Zabiele,

W naszym rejonie i kraju jest niewiele.

 

Władysław Kowalczyk