Fot: Kamil Jarzyło

 

   Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy w porozumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zabielu w dniu 21 stycznia przeprowadziła ćwiczenia praktyczne z udzielania Pierwszej Pomocy, które odbyły się w siedzibie OSP Zabiele.

W ćwiczeniach brały udział 3 zespoły działające w grupie to jest: Z-2, Z-4 ( członkami zespołu Z-4 są mieszkańcy Zabiela) i Z-5 w sumie 19 osób z KGPP. W ćwiczeniach wykorzystaliśmy plecak ratowniczy będący na wyposażeniu grupy, materiały opatrunkowe, kołnierz ortopedyczny, szyny Kramera, deskę ortopedyczną oraz fantom do resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Ćwiczenia odbyły się pod czujnym okiem strażaków: dh. Andrzeja Sekścińskiego - prezesa OSP oraz dh. Władysława Kowalczyka – z-ca naczelnika OSP.

Dziękujemy strażakom z OSP Zabiele za udostępnienie nam deski ortopedycznej, sali oraz za przekazanie nam swojej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

Kamil Jarzyło

 Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP
 Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP
 Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP
 Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP
 Szkolenie KGPP Szkolenie KGPP