Zebranie sprawozdawcze za 2009 rok

   Styczeń jak co roku jest miesiącem sprawozdawczym z działalności jednostki OSP za poprzedni rok, a także przyjęcie planu na następny. Tak i tym razem spotkali się druhowie w remizie.

Miłym akcentem było uroczyste włączenie OSP Zabiele do KSRG. Na uroczystość przybyli: Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, przewodniczący sejmiku Urzędu Województwa Podlaskiego – Mieczysław Bagiński, Wójt Gminy Kolno - Tadeusz Klama, Podlaski Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej mł.bryg. Jan Gradkowski, Komendant Miejsko – Gminny ZOSP w Kolnie Antoni Lewandowski.