Warsztaty kulinarne pokoleniowe

   W dniu 08.02.2024r. w Świetlicy Wiejskiej w Zabielu odbyły się warsztaty kulinarne pokoleniowe z udziałem najmłodszych - kl "0"z opiekunem, rodziców oraz klubu seniora w Zabielu.

W warsztatach wzięli również udział: Józef Bogdan Wiśniewski - Wójt Gminy Kolno, Mariusz Wesołowski - dyr. Centrum kultury Gminy Kolno, Agnieszka Magda Bałdyga - prac. GOPS w Kolnie, Anna Masłowska - aspirant sztabowy Policji w Kolnie.
Zajęcia poprowadziły instruktorki Centrum Kultury: Iza Murawska oraz Milena Piekarska.