Jubileusz 95-lecia OSP Zabiele Fot. www.gminakolno.pl

   W dniu 3 maja 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu obchodziła 95-lecie działalności. Ten dzień to także Święto Narodowe Trzeciego Maja, Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a w Zabielu również Dzień Rodziny. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu koncelebrowaną przez ks. Proboszcza Dariusza Narewskiego i Ks. Dr Jana Harasima.

Po mszy św. zgromadzeni na czele z pocztami sztandarowymi OSP Zabiele, OSP Wyszonki Kościelne i Gminy Kolno, udali się do remizy, gdzie na placu odbyła się oficjalna część uroczystości. Tam naczelnik OSP Zabiele, dh. Karol Podlaski zameldował wójtowi Gminy Kolno i Prezesowi M-G ZOSP RP w Kolnie, Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, gotowość do uroczystości. Następnie podniesiona została flaga, a po tym prezes OSP Zabiele, dh. Andrzej Sekściński powitał przybyłych gości. Na jubileusz przybyli:

- ks. Dariusz Narewski – proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu,

- ks. kanonik Stanisław Śliwowski – proboszcz parafii pw. św. Anny w Dąbrówce Kościelnej,

- Zenon Białobrzeski - wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku,

- Józef Bogdan Wiśniewski – Wójt Gminy Kolno jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Kolnie oraz wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kolnie,

- st. bryg. Marcin Bielakowicz  - zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku,

- st. bryg. Paweł Pupek – Komendant Powiatowy PSP w Kolnie,

- st. kpt. Józef Adam Banach – Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie,

- st. kpt. Mariusz Mieczkowski – zastępca Dowódcy JRG w Kolnie,

- kom. Marek Komosiński – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie,

- Tadeusz Klama – Starosta Kolneński i jednocześnie członek prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kolnie,

- Andrzej Duda – burmistrz Miasta Kolno i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kolnie oraz członek prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie,

- Adam Wojciech Sekściński  - radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,

- Lech Antoni Kołakowski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poseł na sejm RP,

- Kazimierz Gwiazdowski – poseł na sejm RP,

- druh Michał Zarzecki w imieniu Stefana Krajewskiego – posła na sejm RP,

- Kamil Jarzyło – Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kolnie,

- Krzysztof Kajko – prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie i jednocześnie członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Kolnie,

- Piotr Glinka – zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku,

- Ewa Lipnicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabielu,

- Anastazy Jan Kalinowski – Przewodniczący Rady Gminy Kolno,

- Jan Pieklik oraz Bogusława Sekścińska– Radni Gminy Kolno z Zabiela,

- Mariusz Wesołowski – dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle,

- dh. Artur Fiedorczuk na czele delegacji z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Wyszonki Kościelne,

- prezesi z jednostek OSP Gminy Kolno,

- sołtysi wsi Zabiele, Kolimagi i Zabiele Zakaleń,

- Koło Gospodyń Wiejskich z Zabiela

oraz mieszkańcy Zabiela.

Potem druh Władysław Kowalczyk przeczytał własny wiersz napisany na tę okoliczność.

OSP Zabiele już 95 lat działa,

i w swoich działaniach jeszcze się nie zachwiała.

Założyli ją nasi dziadkowie,

i zostawili ją późniejszym pokoleniom na głowie.

By dalej, prężnie działali

i jednostki w Zabielu nigdy nie zaniedbywali.

Trudności w rozbudowie i pozyskiwaniu sprzętu było wiele

ale mimo to przetrwała OSP Zabiele.

Dziękujemy naszym dziadkom, że jednostkę założyli

a druhom teraz, że do obecnego stanu doprowadzili.

Teraz prężnie w różnych formach działają

i za swe osiągnięcia pochwały dostają.

Powstała drużyna dziecięca i młodzieżowa,

która też po kilku latach do działań pożarniczych będzie gotowa.

Wójt i inna władza widzi nasze starania

to też od pomocy dla jednostki się nie wzbrania.

W naszej jednostce są też wyszkolone panie,

które przybywają na każde wezwanie.

Czy to są ćwiczenia albo inne zdarzenia to dla nich nie ma większego znaczenia.

Nasze druhny i druhowie odwagę, zapał i zaangażowanie

stawiają w swych działaniach na pierwszym planie.

Jest nowa remiza, samochód i sprzętu wiele

by dalej działała OSP Zabiele.

Bo takich jak OSP Zabiele

w naszym kraju jest niewiele.

Kolejnym punktem jubileuszu było wręczenie odznaczeń druhnom i druhom z OSP Zabiele.

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał dh. Rafał Piwowarski. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Jan Pieklik i Andrzej Pietruszka. (Pełna lista odznaczonych tutaj). Po odznaczeniach przyszedł czas na gratulacje i życzenia od przybyłych gości. Przemawiali: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Lech Antoni Kołakowski Poseł na Sejm RP i Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, dh. Michał Zarzecki w imieniu pana Stefana Krajewskiego Posła na Sejm RP, pan Andrzej Duda Burmistrz Kolna, Wojciech Adam Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, st. bryg. Marek Bielakowicz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  w Białymstoku, Zenon Białobrzeski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału ZOSP RP w Białymstoku, Tadeusz Klama Starosta Kolneński, st. bryg. Paweł Pupek Komendant Powiatowy PSP w Kolnie, Piotr Glinka zastępca dyrektora  oddziału terenowego KOWR w Białymstoku i dh. Artur Fiedorczuk naczelnik jednostki OSP Wyszonki Kościelne.

Na zakończenie głos zabrał Andrzej Sekściński prezes OSP Zabiele dziękując wszystkim za życzenia i udział w uroczystości.

Prowadzącym uroczystość był st. kpt. Mariusz Mieczkowski, zastępca Dowódcy JRG w Kolnie.

W części artystycznej zaprezentowały się zespoły z gminy Kolno: Zabielanki, Borkowiacy, Muzykujące Bieliki, Czerwieniacy a gościnnie wystąpiła łomżyńska Kapela Miód na Serce.

Strażacy z OSP Zabiele przygotowali dla najmłodszych strażackie konkursy z nagrodami, oprócz tego była zjeżdżalnia dla dzieci, a dla wszystkich grochówka i słodkości.

W trakcie festynu prowadzona była zbiórka na rehabilitację i leczenie córki strażaka – Marceliny Sikory. Możemy wesprzeć zbiórkę także online TUTAJ. Do puszki trafiła też kwota wylicytowana za koszulki OSP Zabiele oraz suszarkę do warzyw i owoców, którą na ten cel przekazali strażacy z OSP Zabiele. Zebrana kwota wynosi 2329,80zł.

Zarząd OSP Zabiele składa podziękowania za pomoc w organizacji jubileuszu i Dnia Rodziny dla Centrum Kultury Gminy Kolno i Koła Gospodyń Wiejskich w Zabielu oraz sponsorów.

Jubileusz 95-lecia OSP Zabiele | Fot. Powiat Kolno

 

 

Relacje z wydarzenia dostępne są na Radio Białystok TUTAJ, Radio Nadzieja TUTAJ, Powiat Kolno TUTAJ i Gmina Kolno TUTAJ.