Wieniec dożynkowy wykonany przez Zabiele Stara-Wieś | Fot. www.kolno24.pl

   Ostatnia niedziela sierpnia była dniem szczególnym nie tylko dla Zaskrodzian, ale również dla wszystkich mieszkańców Gminy Kolno. To w tym dniu, 31 sierpnia, w miejscowości Zaskrodzie po raz pierwszy odbyły się dożynki gminne.

Naszą miejscowość reprezentował wieniec dożynkowy wykonany przez Zabiele-Stara Wieś, a także z programem artystycznym - zespół ,,Zabielanki”.

   Impreza odbyła się na placu przy Szkole Podstawowej w Zaskrodziu, a rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez ks. Jana Domińskiego, proboszcza parafii Poryte. Państwo Dorota i Henryk Hermanowscy, starosta i starościna dożynek, tradycyjnie przekazali chleb wójtowi Tadeuszowi Klamie, który następnie trafił do każdego ze zgromadzonych. Następnie z dożynkowym programem artystycznym na scenie pojawili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu.

   Potem zaczął się festyn ,,Razem zdrowo na sportowo”. W turnieju sportowo-rekreacyjnym można było spróbować swoich sił w zawodach w przeciąganiu liny, rzucie podkową czy hula hop. Wystąpiły zespoły z naszej gminy: Zabielanki, Czerwieniacy, Magnum Noli, Dożynkersi. Zaprezentował się także zespół Bonit z Kolna. Do niespodzianek festynu należy zaliczyć występ iluzjonisty. Gwiazdą wieczoru był zespół Focus.

Galeria zdjęć