Wyniki konkursu wielkanocnego

W dniu 26 marca zostały wręczone nagrody uczestnikom plastycznego Konkursu Wielkanocnego.

Na konkurs zgłoszono 39 prac plastycznych wykonanych przez dzieci, młodzież i dorosłych z terenu naszej gminy. 22 marca zebrała się komisja, która postanowiła nagrodzić następujących wykonawców:

w kategorii dzieci do lat 10 - nagrodę zdobyła Weronika Bednarska z Zabiela zaś wyróżnienie otrzymał Piotr Kozioł z Kozła

Wyniki konkursu wielkanocnego

w kategorii dzieci w wieku 10 - 13 lat nagrodzona została praca Patrycji Karwowskiej z Wykowa a wyróżniona została Katarzyna Kopacz z Zabiela

w kategorii młodzieży gimnazjalnej i starszych Koło Gospodyń Wiejskich z Zabiela zdobyło nagrodę zaś Towarzystwo Przyjaciół Borkowa otrzymało wyróżnienie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od organizatora upominki.

 

A oto galeria fotograficzna prezentująca prace nadesłane na konkurs.