Wyjazd do Studzienicznej

   Dnia 3 lipca odbyła się wycieczka mieszkańców Gminy Kolno do Studzienicznej zorganizowana przez Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle. Z naszej miejscowości wyjechało 20 osób.