Tytuł laureata dla Sylwii Pijanowskiej |Fot. A. Konopka

   Sylwia Pijanowska z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu odebrała 13 kwietnia z rąk pani Jadwigi Szczypiń, Podlaskiego Kuratora Oświaty zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym.

Na uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Gimnazjach do  Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Sylwia pojechała z Mamą, panią Ewą Lipnicką, dyrektor ZSS w Zabielu i nauczycielką panią Wiesławą Wiśniewską, która przygotowywała uczennicę do konkursu. Warto dodać, że Sylwia zdobyła w tym roku również tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego.  Nasze gratulacje!

Tytuł laureata dla Sylwii Pijanowskiej |Fot. A. Konopka

Fot. A. Konopka