Fot: www.zsszabiele.edupage.org

   W ramach projektu edukacyjnego pt. „Ocalić od zapomnienia - śladami Żydów polskich” 10 kwietnia w gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu zorganizowano wycieczkę, której zadaniem było przybliżenie uczniom historii i kultury mieszkających w Polsce Żydów.

   Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Tutaj uczestnicy wycieczki obejrzeli zdjęcia i filmy przybliżające tragiczną historię miejsca, w którym w okresie II wojny światowej dokonywano zagłady Żydów przywożonych tu z wielu polskich i europejskich miast. Szczególne wrażenie na uczniach zrobiła makieta obozu szczegółowo przedstawiająca rozmieszczenie poszczególnych budynków, komór gazowych oraz krematoriów. Poznawszy historię miejsca, uczestnicy udali się na zgliszcza obozu pracy stanowiącego część obozu w Treblince, później zaś do obozu zagłady, w którym gazowano i palono Żydów. I choć dawne miejsce eksterminacji zostało zniszczone przez zacierających ślady nazistów, są tu ogromne kamienie odwołujące się do tradycji żydowskiej i upamiętniające zamordowanych. Szczególne wrażenie robi kamień z napisem: „Janusz Korczak i dzieci” postawiony na pamiątkę tragicznej śmierci wielkiego pisarza i jego podopiecznych z sierocińca w getcie warszawskim. W hołdzie wszystkim zmarłym w Treblince uczniowie zapalili znicze.

   Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie XIXw. Synagogi Nożyków w Warszawie. Tu uczniowie mieli okazję podziwiać odnowione wnętrze budynku, a także posłuchać o elementach religii i kultury żydowskiej.
Ostatni punkt wycieczki to projekcja filmu pt. „Noe: wybrany przez Boga”, która, w niewielkim stopniu, bo film nie odczytuje historii Noego w sposób dosłowny, ale jednak odnosiła się również do żydowskiej religii.
Wycieczka była zwieńczeniem projektu realizowanego przez cały rok szkolny przez czworo uczniów klasy II gimnazjum: Klaudię Smakę, Weronikę Kalinowską, Huberta Zajka i Marka Olszaka pod kierunkiem nauczycieli – Elżbiety Kalaty i Barbary Lemańskiej.
   Wycieczka została dofinansowana ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2014, za co serdecznie dziękujemy.

E. Kalata
n-l ZSS w Zabielu