69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

   Dnia 1 sierpnia obchodzimy 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które było największym niepodległościowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie.

Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00 - godzina "W", na rozkaz Komendanta Głównego AK generała Tadeusza Bora Komorowskiego, miało w założeniach trwać kilka dni, tymczasem zakończyło się dopiero po 63 dniach ciężkich walk kapitulacją oddziałów powstańczych.

Opis powstania warszawskiego

 Strona Muzeum Powstania Warszawskiego