HARMONOGRAM WYWOZU W 2017 r. ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W GMINIE KOLNO II półrocze

 

Pełny harmonogram TUTAJ

Harmonogram wywozu śmieci Zabiele 2017 - II półrocze - POBIERZ

 

Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki
MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneSelektywneGabaryty
Lipiec 10 24 17  03
Sierpień 07 21 14  
Wrzesień 04 18 11  
Październik 02 23 09 16
Listopad 06 20 13  
Grudzień 04 18 11  

HARMONOGRAM WYWOZU W 2017 r. ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W GMINIE KOLNO I półrocze

 

Pełny harmonogram TUTAJ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POBIERZ

 

Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki
MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneSelektywneGabaryty
Styczeń 09 23 16  
Luty 06 20 13  
Marzec 06 20 13  
Kwiecień 03 24 10 01
Maj 08 22 15  
Czerwiec 05 19 12  

 

Nowe stawki, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kolno Nr XXI/126/16 obowiązywać będą w od stycznia 2017 r. wyniosą:

  • od małych gospodarstw domowych ( do 2 osób) - 20 zł
  • od dużych gospodarstw domowych ( powyżej 2 osób) - 42 zł.

Natomiast wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny wyniosą:

  • od małych gospodarstw domowych ( do 2 osób) - 40 zł
  • od dużych gospodarstw domowych (powyżej 2 osób) - 84 zł.