Spis treści

 

Spółki miejskie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o.

ul. W. Witosa 4,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 31 79
Faks: 86 278 31 79

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 4,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 22 84
Faks: 86 278 22 84