Spis treści

Urzędy i instytucje

 

Urząd Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20,

18-500 Kolno

NIP: 721-11-29-036

Telefon: 86 278 91 20
Faks: 86 278 91 36

www.gminakolno.pl

 

Urząd Miasta Kolno

ul. Wojska Polskiego 20,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 21 33
Faks: 86 278 31 00

www.umkolno.pl

 

Starostwo Powiatowe w Kolnie

ul. 11 Listopada 1,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 24 29
Faks: 86 278 20 92

www.powiatkolno.pl

 

Urząd Skarbowy

ul. Wojska Polskiego 20,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 37 22
Telefon: 86 278 91 80
Telefon: 86 278 91 81

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 46,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 95 10
Faks: 86 278 95 14

www.pupkolno.pl

 

Poczta Polska S.A.

Urząd Pocztowy Kolno

ul. Marii Konopnickiej 2,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 25 10
Telefon: 86 278 35 60
Faks: 86 278 30 40

 

Ubezpieczenia społeczne

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

Oddział Terenowy w Kolnie

ul. Kolejowa 2,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 27 23
Telefon: 86 278 21 78
Telefon: 86 278 34 90
Faks: 86 278 21 78

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Placówka Terenowa w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 69B,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 36 87
Telefon: 86 278 27 51
Faks: 86 278 74 28

 

Sąd i prokuratura

 

Sąd Rejonowy w Łomży

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 32,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 10 00
Faks: 86 278 39 70

 

Prokuratura Rejonowa w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 36,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 18 15
Faks: 86 278 23 10

 

Instytucje kultury i sportu

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem

Dyrektor Teresa Alina Skrodzka

Czerwone 50,

18-500 Kolno

NIP: 291-01-11-269

REGON: 000893216

Telefon: 86 262 34 56
Telefon kom.: 504 187 529

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
środa: nieczynne dzień pracy wewnętrznej

 

Punkt Biblioteczny w Borkowie

Kustosz Barbara Sielawa

Borkowo 41,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 69 96

Godziny otwarcia:
środa: 17:00 - 19:00
piątek: 11:00 - 19:00

 

Punkt Biblioteczny w Zabielu

Pracownik CKGK Marek Góralczyk

Zabiele 165,

18-500 Kolno

Telefon: 502 543 388

Godziny otwarcia:
czwartek: 11:00 - 17:00

 

Punkt Biblioteczny w Lachowie

Dyrektor Teresa Alina Skrodzka

Lachowo 35,

18-500 Kolno

Telefon: 504 187 529

Godziny otwarcia:
wtorek: 11:30 - 17:00

 

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Marii Konopnickiej 4,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 22 21
Telefon: 86 278 23 33
Faks: 86 278 23 33

www.kokis.kolno.home.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie

ul. Marii Konopnickiej 4,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 25 14
Telefon: 86 278 27 32

www.mbp.kolno.home.pl

 

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie

ul. Teofila Kubraka 6,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 24 33

Godziny otwarcia:
wtorek - piątek: 09:00 - 17:00
sobota: 09:00 - 15:00


 

Pomoc społeczna

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 38,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 28 49

www.mopskolno.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. H. Sienkiewicza 5,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 26 31
Faks: 86 278 20 58

www.gops.gminakolno.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 69,

18-500 Kolno

NIP: 291-005-46-66

REGON: 450672828

Telefon: 86 278 13 34
Faks: 86 278 13 34

www.pcprkolno.pl


 

Spółki miejskie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o.

ul. W. Witosa 4,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 31 79
Faks: 86 278 31 79

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 4,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 22 84
Faks: 86 278 22 84

 

Komendy i inspekcje

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

ul. Strażacka 3,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 278 91 01
Telefon/Faks: 86 278 29 71

www.kolno.straz.bialystok.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 29,

18-500 Kolno

Telefon: 86 273 37 65
Faks: 86 474 16 15

www.kolno.policja.gov.pl

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

ul. Aleksandrowska 1a,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 26 19

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 4,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 31 91
Faks: 86 278 19 89

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. 11 Listopada 1,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 48 95

 

Instytucje obsługi rolnictwa

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe w Kolnie

ul. 11 Listopada 1,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 49 80

www.arimr.gov.pl

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kolnie

ul. Senatorska 22,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 278 27 78

www.odr.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Oddział w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 2,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 278 23 24

www.piorin.gov.pl


 

Inne instytucje

 

Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie

ul. 11 Listopada 1,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 278 47 17

BIP PZOO

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 48,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 474 21 26
Telefon/Faks: 86 278 29 16

BIP PZD

 

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

ul. H. Sienkiewicza 5,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 37 82
Telefon/Faks: 86 278 37 89

BIP ZOPO

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie

ul. 11 Listopada 1,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 47 03

BIP PZON

 

Ochotnicze Hufce Pracy w Kolnie

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Wojska Polskiego 31,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 278 10 62

www.podlaska.ohp.pl