Aktualny tydzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA ADWENTU – 2020

1. I Niedziela Adwentu, okresu wyczekiwania z tęsknotą na przyjście Pana Jezusa, który przyjdzie niespodziewanie. Jedynym sposobem przygotowania się na to, co przyjdzie niespodziewanie, jest pozostać czujnym. Msze św. roratnie w poniedziałki o 7, środy i piątki o 18. Zapraszam z lampionami, szczególnie dzieci i młodzież. Wraz z okresem adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Pamiętamy, że w Kościele polskim, począwszy od adwentu 2019, przez kolejne trzy lata w sposób szczególny rozważamy tajemnicę Eucharystii pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. W tym roku program nosi tytuł: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, mottem tego tematu są słowa Pana Jezusa „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”. Wszystko to po to, abyśmy jeszcze głębiej wniknęli w tajemnicę sprawowanej w naszych kościołach Mszy świętej. Mamy w tym roku skoncentrować się na pięknie sprawowanej liturgii. Gościmy alumna WSD w Łomży Rafała Orzechowskiego, taca na seminarium, Bóg zapłać!

2. Są do nabycia świece adwentowe Caritas, dochód przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, cena 15 zł.

3. W minionym tygodniu naszą świątynię sprzątali państwo: Madrak i Marchewka, Bóg zapłać! W tym tygodniu proszę p. Skok i Rogińskich.

4. Z racji na nadchodzącą zimę, woda na cmentarzu niedostępna, aż do wiosny.

5. Rozpoczynamy modlitwę za zmarłych wg. nowej listy wypominków, proszę o zgłaszanie ewentualnych korekt.

6. Zapowiedzi: Emilia Ptak z par. tut. i Marcin Ulążka z par. Leman, cywilnie związani, zapowiedź ostatnia.

 

Poprzedni tydzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXIV NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 2020

 

1. XXXIV niedziela w roku liturgicznym to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, po mszy św. o 11.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu z możliwością uzyskania Odpustu Zupełnego. Za tydzień I Niedziela Adwentu, będziemy gościć alumna WSD w Łomży Rafała Orzechowskiego, taca na seminarium, Bóg zapłać.

2. Są do nabycia świece adwentowe Caritas, dochód przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, cena 15 zł.

3. Kolejne podziękowanie kieruję do ofiarodawcy obrazu Sługi Bożego, już niedługo beatyfikowanego, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

4. W minionym tygodniu naszą świątynię sprzątali państwo: Śliwowscy i Śliwowscy, Bóg zapłać! W tym tygodniu proszę p. Madrak i Marchewka ze Starej Wsi.

5. Zapowiedzi: Emilia Ptak z par tut. i Marcin Ulążka z par Lachowo, cywilnie związani, zapowiedź pierwsza.

 


UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? Na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników. Obowiązuje zasada: 1,5 metry dystansu albo  obowiązek zakrywania ust i nosa.

Od 24 października nowe zasady: Limit osób biorących udział w uroczystościach religijnych wynosi jedną osobę na 7 m2.

 

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Jeżeli wydarzenie o charakterze religijnym odbywa się na zewnątrz, obowiązuje zasada 1,5 m dystansu lub obowiązek zakrywania ust i nosa.

Obowiązuje do: odwołania.


 

AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania - my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj - na Jasnej Górze - uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 kwietnia 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen 

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 r.