Aktualny tydzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 2020

1. XXIV Niedziela zwykła, o 11.30 parafialne dożynki i poświęcenie wieńca dożynkowego oraz nowego krzyża millenijnego. Jeszcze raz podziękowanie kieruję do ofiarodawców: pani Cecylii Rogińskiej, państwa Sokołowskich za zabezpieczenie i lakierowanie, pana Rafała Piwowarskiego, pana Tadeusza Przytuły, pana Adriana Paliwody, pana Zdzisława Góralczyka  i wszystkich, którzy udzielili pomocy przy realizacji tego dobrego dzieła. Dziękuję też mieszkańcom Zakalenia za pomoc w wypieleniu i przystrzyżeniu żywopłotu wokół kościoła.

2. Rozpoczynają się kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców. Jutro święto Podwyższenia Krzyża Świętego, pojutrze wspomnienie MB Bolesnej. W piątek, w święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, możliwość spowiedzi św. dla uczących się od 17.30, zapraszam. Za tydzień ofiary do skarbony na diecezjalne Radio Nadzieja.

3. W minionym tygodniu naszą świątynię sprzątali państwo: Podsiad i Kowalczyk, Bóg zapłać! W tym tygodniu proszę p. Bazydło  i Paliwoda.

4. Zapowiedzi: Ewa Małgorzata Stocka, panna z par. św. Anny w Kolnie i Rafał Chiliński, kaw. z par tut., zapowiedź ostatnia.

Poprzedni tydzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2020

1. XXIII Niedziela zwykła, ofiary do skarbony na cele edukacyjne diecezji.

2. Dzisiaj, dożynki powiatowe i dekanalne w Koźle, reprezentuje nas wieś Ptaki, serdecznie dziękuję. Za tydzień parafialne dożynki o 11.30 i poświęcenie nowego krzyża milenijnego. Podziękowania kieruję do ofiarodawców: pani Cecylii Rogińskiej, państwa Sokołowskich, pana Rafała Piwowarskiego i wszystkich, którzy udzielili pomocy przy realizacji tego dobrego dzieła.

3. Mieszkańców Zakalenia proszę o pomoc w wypieleniu i przystrzyżeniu żywopłotu wokół kościoła na sobotę 12 września na godz. 10. W razie deszczu, w innym dogodnym terminie.

4. W minionym tygodniu naszą świątynię sprzątali państwo: Paliwoda i Charubin, Bóg zapłać! W tym tygodniu proszę p. Podsiad i Kowalczyk.

5. Zapowiedzi: Ewa Małgorzata Stocka, panna z par. św. Anny w Kolnie i Rafał Chiliński, kaw. z par tut. zapowiedź pierwsza oraz Emilia Paliwoda, panna z par. tut. i Marcin Maciejczuk, kaw. z par. Wniebowzięcia NMP w Brańsku, zapowiedź ostatnia.


UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? Na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników. Obowiązuje zasada: 1,5 metry dystansu albo  obowiązek zakrywania ust i nosa.

Nowe zasady: W mszy lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń.

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Jeżeli wydarzenie o charakterze religijnym odbywa się na zewnątrz, obowiązuje zasada 1,5 m dystansu lub obowiązek zakrywania ust i nosa.

Obowiązuje do: odwołania.


 

AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania - my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj - na Jasnej Górze - uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 kwietnia 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen 

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 r.