Od lipca 2015r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Zmiana polega na tym, że do odbioru odpadów zebranych selektywnie w workach został wyznaczony nowy (trzeci) dzień w danym miesiącu. Zgodnie z nowym harmonogramem w tym dniu, wystawiamy tylko worki z selektywną zbiórką.

HARMONOGRAM WYWOZU W 2015r. ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W GMINIE KOLNO II półrocze

OBNIŻKA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1 KWIETNIA 2014 r.

 W dniu 26 lutego 2014 r. Rada Gminy Kolno podjęła nową uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.