HARMONOGRAM WYWOZU W 2016 r. ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W GMINIE KOLNO II półrocze

 

 

 

   Od lipca 2015r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Zmiana polega na tym, że do odbioru odpadów zebranych selektywnie w workach został wyznaczony nowy (trzeci) dzień w danym miesiącu. Zgodnie z nowym harmonogramem w tym dniu, wystawiamy tylko worki z selektywną zbiórką.

HARMONOGRAM WYWOZU W 2015r. ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZBIERANYCH SELEKTYWNIE W GMINIE KOLNO II półrocze