PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Kolno mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się na placu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp z o.o. w Kolnie przy ul. Kolejowej 4A, 18-500 Kolno (wjazd od ulicy Targowej)

PSZOK jest czynny:

a) od 1 kwietnia do 31 października – w godz. 9:00 – 19:00

b) od 1 listopada do 31 marca – w godz. 9:00 – 15:00

W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane i problematyczne odpady komunalne, w szczególności :

1) odpady wielkogabarytowe;

2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) chemikalia;

7) przeterminowane leki;

8) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;

9) opakowania wielomateriałowe.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

- szyby samochodowe,

- odpady zawierające azbest,

- części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.)

- odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

- odpady w opakowaniach cieknących,

-odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,

- wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy  fotograficznych), szczególnie dostarczane w dużych ilościach

- zmieszane odpady komunalne.

Odpady budowlane i remontowe

Odpady budowlane i remontowe, czyli gruz, ceramika sanitarna, stolarka okienna i drzwiowa itp. to odpady, których nie można umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne - odpady te mogą poważnie uszkodzić samochody do odbierania odpadów zmieszanych (śmieciarki). Każdy, kto przeprowadza w swoim mieszkaniu lub w domu remont musi zadbać o to, aby wyposażyć swoją nieruchomość na czas remontu w specjalistyczny kontener na odpady budowlane. Kontener taki oraz odbiór odpadów może zapewnić  każda firma prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Sfinansowanie usługi podstawienia kontenera na odpady oraz odbioru tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Jeżeli jednak zakres remontu jest niewielki, właściciel nieruchomości może nieodpłatnie oddać odpady budowlane do PSZOK. Transport odpadów do PSZOK należy wykonać we własnym zakresie.

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a wyrzucone do pojemnika na zmieszane odpady lub do kanalizacji stanowią także poważne zagrożenia dla środowiska. Dlatego niepotrzebne lub przeterminowane leki z domowych apteczek należy wyrzucić do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach. Taki sposób pozbywania się przeterminowanych lub niepotrzebnych leków jest gwarancją, że zostaną one unieszkodliwione w bezpieczny sposób.

Do pojemników na przeterminowane leki należy wrzucać: leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów, oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.

Do pojemników na przeterminowane leki nie należy wrzucać: używanych igieł i strzykawek oraz termometrów.

Zużyte opony

Zużyte opony to odpady, które podlegają całkowitemu zakazowi składowania na wysypiskach odpadów. Rozkład mieszanek gumowych stosowanych do produkcji opon w środowisku naturalnym trwa ponad 100 lat. Z tych też powodów nie należy zużytych opon wyrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych, ani tym bardziej do rowów, lasów czy na łąki. Zużyte opony są bardzo cennym surowcem wtórnym - dzięki wysokiej kaloryczności mogą być stosowane jako paliwo alternatywne lub mogą być poddane recyklingowi materiałowemu, dzięki czemu mogą otrzymać "drugie życie", np. w postaci dywaników samochodowych, mat gumowych lub nawierzchni placów zabaw. Najprostszym sposobem jest pozostawienie starych, zużytych opon w zakładzie wulkanizacyjnym - obecnie większość takich zakładów odbiera od swoich klientów takie opony za darmo, np. podczas zmiany opon lub naprawy. Zużyte opony można oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów dla Gminy Kolno, jak również wystawić zgodnie z harmonogramem podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. "wystawek".

Pamiętaj!

Opony mogą być spalane tylko i wyłącznie w specjalnie przystosowanych do tego celu piecach, w których osiągana jest bardzo wysoka temperatura spalania. Nigdy nie pal opon w piecu domowym lub w ognisku - po pierwsze możesz spowodować uszkodzenia pieca, a po drugie - podczas spalania opon w niskich temperaturach, jakie osiągają piece domowe, wydzielają się toksyczne i rakotwórcze substancje chemiczne. Nie truj siebie, swoich bliskich i swojego otoczenia!