Remont drugiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 647

   Został zakończony remont drugiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 647 prowadzący z Zabiela w stronę Kolna.

Droga została poszerzona oraz otrzymała nową nawierzchnię. Oczyszczono pobocza oraz poprawiono przepusty pod zjazdami z tej drogi. Główne prace zostały zakończone już dwa tygodnie temu, a wczoraj wymalowano linie rozdzielające pasy oraz oznaczające krawędź boczną jezdni. Przy okazji remontu powstał nowy chodnik naprzeciwko budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu.